>Kom med innspill til arealplanen og kystsoneplanen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kom med innspill til arealplanen og kystsoneplanen

17.01.2018

For første gang har du mulighet til å tegne innspillet ditt direkte i en kartløsning på nettet.

Du kan tegne hvor innspillet gjelder og beskrive hva innspillet går på - ønsker du boligutbygging, næringsutbygging, vern av rekreasjonsområder? I løsningen kan du også se innspillene som andre har tegnet. 

Her finner du innspillsløsningen.

Du kan også sende innspill med epost til arealplan@sarpsborg.com. Fint om du presiserer om det gjelder selve planprogrammet eller det videre arbeidet med planen.