Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kom med innspill til kulturplanen!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kom med innspill til kulturplanen!

07.06.2019

Forslag til kommunedelplan for kultur 2019-2030 er nå lagt ut på høring. Planen er et styringsdokument for kultursektoren i kommunen, og den er bygget opp av tre satsingsområder - fellesskap og kultur, byutvikling og kultur og profesjonell kultur.

Satsingsområdene påvirker hverandre, og gjenspeiler oppbyggingen i samfunnsplanen. For å lykkes må kultursektoren bestå av et samspill mellom kommunen, breddekulturen, næringslivet og den profesjonelle kulturen. Slik kan vi lykkes med målet om å bli en ledende kulturby. Kommunedelplan for kultur inneholder ambisiøse tiltak og strategier for å få det til, og setter også kulturen inn i et helhetlig samfunnsperspektiv.

Alle skal kunne delta

Hovedmålet for satsingsområdet «Fellesskap og kultur» er at alle skal ha mulighet til å delta i Sarpsborgs kulturliv. Barn og unge er særlig vektlagt. Kommunens arbeid innenfor kulturskole, UKM, fritidsklubber og den kulturelle skolesekken, settes i sammenheng med et helhetlig oppvekstmiljø, hvor kultur er en viktig del av hverdagen.

Breddekulturen, gjennom de frivillige organisasjonene er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet, og planen peker på at et sterkt frivillig kulturengasjement er en forutsetning for å lykkes med å utvikle kulturbyen Sarpsborg. Dette har ringvirkninger for fremveksten av det profesjonelle kulturlivet og for byutviklingen. Kultur skal være for og med alle. Språk, funksjonsnedsettelse, alder eller økonomi skal ikke være et hinder for å delta.

Sentrale elementer

Planen legger til grunn at kunst og kultur alltid skal være sentrale elementer i byutviklingsarbeid. Det handler om at byutviklingsprosjekter skal få midler avsatt til kunstnerisk utsmykking, at kommunen skal utvikle kulturarenaer, og at kreative krefter  skal tas i bruk i byutviklingsarbeid. Kunst og kultur skal synes i byen.

Også for profesjonelle

Hovedmålet for satsingsområdet «Profesjonell kultur» er at det skal være attraktivt å være profesjonell kulturutøver i Sarpsborg. Kommunen skal stimulere, motivere og tilrettelegge for å realisere den profesjonelle kulturen.

Kommunedelplan for kultur har høringsfrist 8. august. Her finner du høringsutkastet.

Innspill kan sendes til postmottak@sarpsborg.com eller siwa@sarpsborg.com – merk emnefeltet med «Innspill til kulturplanen» Frist for innspill er 8. august.