Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunedelplan Inter city: Kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunedelplan Inter city: Kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag

28.06.2019

Bane NOR har lagt fram sitt forslag til kommunedelplan for Inter Cityutbyggingen mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Nå kommer kommunedirektørens anbefaling av hvilke av alternativene for strekningene som skal sendes på høring.

I mars 2018 bestemte bystyret hvilke trasealternativ som skulle utredes mellom Rolvsøy og Klavestad. Det ble vedtatt å utrede flere alternativer på hele strekningen. Den omfattende utredningen forelå i mai. Samtidig presenterte Bane NOR hvilke alternativer de vil anbefale å bygge.

Les mer om de ulike alternativene i planbeskrivelsen som Bane NOR har utarbeidet. 

Rolvsøy – Borg bryggerier

For strekningen Rolvsøy og Borg bryggerier blir det foreslått at alternativene 1a og 4b Lav sendes på høring. Kommunedirektøren vurderer 4bL som det beste alternativet, fordi dette alternativet er det er mest gunstig for byen med tanke på barrierevirkning, støy, arealbeslag og at det er mulig å bruke terrenget over tunnelen gjennom Tunejordet, og at 4bL legger best til rette for byutvikling. Dette alternativet har imidlertid den høyeste investeringskostnaden.

Kommunedirektøren mener også alternativ 1a er et akseptabelt alternativ og bør sendes på høring. Bane NOR vurderer alternativ 1a som det beste alternativet, og anbefaler at dette legges til grunn for videre planlegging. Bane NOR fraråder imnidlertid de andre alternativene, og har varslet at de vil fremme innsigelse til disse. Østfold fylkeskommune har varslet mulig innsigelse til 1a med begrunnelse i nasjonale kulturverdier knyttet til Greåker fort og Alvimdalen.

Borg bryggerier – Klavestad

Kommunedirektøren forslår å sende alternativene MIDT-7, MIDT-10 og NFO-9 på høring. Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune anbefaler alternativ MIDT-7. Dette alternativet har beste rangering både for de prissatte konsekvensene og for de ikke-prissatte konsekvensene.

Bane NOR og Sarpsborg kommune kan også akseptere alternativ MIDT-10. Østfold fylkeskommune har varslet at de vil vurdere innsigelse til dette alternativet fordi de anser at MIDT-10 er mest skadelig for kulturminnene Middelalderbyen og Olavsvollen.
Kommunedirektøren mener det er viktig at både MIDT- og NFO-alternativer blir sendt på høring, og vil derfor også legge alternativ NFO-9 på høring. Bane NOR har varslet at de vil vurdere innsigelse til alternativ NFO-9 og NFO-10 fordi disse alternativene har høyere investeringskostnad, lavere måloppnåelse for jernbane, dårligere jernbaneteknisk løsning, mindre fleksibilitet i videre planlegging og høyere miljørisiko enn MIDT-alternativene.

Bystyret tar stilling til saken i november.

Felles forslag

Forslaget fra kommunedirektøren i Sarpsborg er et felles forslag sammen med fylkesrådmannen i Østfold fylkeskommune og rådmannen i Fredrikstad.  

Anbefalingene blir gjort på grunnlag av en omfattende konsekvensutredning som består av 32 ulike rapporter. Alle rapportene er tilgjengelige på Bane NOR sine nettsider. Rapportene tar for seg både de prissatte konsekvensene, og de ikke-prissatte konsekvensene, innenfor alle områder på alle de ulike alternativene. Eksempler på ikke-prissatte konsekvenser er om jernbanen vil gi større barrierer, om naturmangfoldet forringes eller hvordan mulighetene til friluftsliv påvirkes.

Her kan du lese hele saksdokumentet