>Kommunen får mer penger i 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunen får mer penger i 2019

23.11.2018

Sarpsborg kommune får 15,8 millioner kroner mer til rådighet i 2019 enn det så ut til da rådmannen la fram sitt budsjettforslag 1. november.

Hele beløpet gjelder finansiering av såkalte ressurskrevende tjenester, det vil si tjenester til innbyggere med store funksjonsnedsettelser. Endringen berører imidlertid kun hvordan staten bidrar til finansieringen av dette, ikke tilbudet som sådan. Dermed er det penger som kommunen kan disponere slik bystyret ønsker.

Foreslår økt sparing

I praksis betyr det at politikerne nå får 15,8 millioner kroner mer til rådighet når de skal vedta kommunebudsjettet for 2019. Rådmannen foreslår å sette av pengene til økt sparing, med begrunnelse i at budsjettet er sårbart og at det er lagt opp til mer bruk av fond enn ønskelig. Det er imidlertid bystyret som skal vedta kommunebudsjettet, noe som skjer torsdag 13. desember.

Av de 15,8 millionene er 3,8 millioner kroner en direkte konsekvens av forliket om statsbudsjettet mellom regjeringspartiene og KrF. Regjeringen hadde foreslått en endring som ville medført at kommunene måtte dekke en større del av kostnadene, men forliket innebærer at staten dekker samme andel av kostnadene som tidligere.

De øvrige 12 millionene er en konsekvens av endret beregningsmetode. Måten staten ber kommunene beregne tilskuddet kan tolkes ulikt.

Ny beregningsmetode

Sammenlignet med andre kommuner har Sarpsborg fått utbetalt et lavere gjennomsnittlig tilskudd for hver bruker av de ressurskrevende tjenestene, enn det flere andre kommuner har fått. Rådmannen har derfor gjort en gjennomgang som viser at Sarpsborg kommune har brukt en annen beregningsmåte enn disse kommunene. Rådmannen foreslår at beregningsmåten endres. Kommunens revisjonsselskap, Østfold kommunerevisjon, har gitt tilbakemelding om at den nye beregningsmåten kan legges til grunn.

Den nye beregningsmetoden får også samme positive effekt for kommunens regnskap for 2018.

Personer som trenger denne type kommunale tjenester får dette fra kommunen uavhengig av i hvilken grad staten kompenserer kommunen for kostnadene. Beregningsmetoden har følgelig ingen betydning for tjenestene, men er viktig for kommunens økonomi totalt sett.
Ordningen innebærer at staten gir en refusjon på av 80 % av lønnsutgiftene som kommunen har når utgiften for hver bruker overstiger kr 1 235 000. Brukeren må være under 67 år.