Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunen og politiet undertegnet samarbeidsavtale

Innhold

AVTALEN: Øst politidistrikt og Sarpsborg kommune undertegnet 14. februar ny samarbeidsavtale, for å sikre fortsatt kriminalitetsforebyggende innsats og et trygt lokalsamfunn for innbyggerne. (Foto Ole Christian Foss)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunen og politiet undertegnet samarbeidsavtale

14.02.2020 av Ole Christian Foss

Øst politidistrikt og Sarpsborg kommune undertegnet 14. februar ny samarbeidsavtale, for å sikre fortsatt kriminalitetsforebyggende innsats og et trygt lokalsamfunn for innbyggerne.

Avtalen gjelder for perioden 2019 - 2023 og ble signert i Politirådet av Beatrice Bøe, tjenestestedsleder i Sarpsborg politistasjonsdistrikt, og av ordfører og leder av Politirådet, Sindre Martinsen-Evje.  

I samarbeidsavtalen listes en rekke felles satsingsområder rettet mot hele befolkningen;

  • Forebygge barne- og ungdomskriminalitet
  • Samhandling for å forebygge vold i nære relasjoner
  • Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Koordinert samhandling mellom politi og hjelpetjenester innen rus og psykisk helse
  • Forebygge kriminalitet og vold i det offentlige rom
  • Helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid for trygt lokalsamfunn

Samarbeidsavtalen forankrer også Politirådet som styringsgruppe for SLT-modellen, som står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Dokumenter 

Samarbeidsavtale mellom Øst politidistrikt og Sarpsborg kommune (PDF)

SLT-håndboken 2020 (PDF)