>Kompensasjon til bedrifter rammet av smittevernstiltak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kompensasjon til bedrifter rammet av smittevernstiltak

14.04.2021

Sarpsborg kommune skal fordele minimum fire millioner kroner til bedrifter som har vært omfattet av de strenge smittevernstiltakene i mars og april.

Sarpsborg kommune skal fordele minimum fire millioner kroner til bedrifter som har vært omfattet av de strenge smittevernstiltakene i mars og april.

Sarpsborg har hatt strenge lokale smittevernstiltak i 2021. Stortinget har vedtatt å tildele 1 mrd kroner som kommunene skal fordele til bedrifter som er rammet av smitteverntiltak i begynnelsen av året. Som følge av dette er Sarpsborg blitt tildelt ca 15,4 millioner.

Det meste av disse midlene blir tildelt bedrifter som har vært rammet av nedstengning i januar og februar, men en andel av midlene vil gå til bedrifter som har måttet stenge i mars og april.

Kriterier for ordningen

Pengene vil fordeles gjennom tilskuddsordninger til de bransjene som har blitt mest rammet. I denne omgangen vil det i hovedsak være bedrifter i varehandelen som er omfattet, men det gis også tilskudd til andre typer bedrifter som har måttet stenge ned. Treningssentre er også omfattet av samme ordning, etter å ha fått tilskudd fra en egen tildeling i januar og februar.

Tilskuddsordningen gjelder ikke restauranter, kafeer, puber, hoteller, moteller og aktivitetstilbud som lekeland, bowling og trampolineparker. Disse vil bli ivaretatt gjennom egen ordning, som kommunen nå er tildelt ytterligere 4,2 millioner kroner til.

Tilskuddet vil bli basert på bedriftens faste utgifter til lokaler i Sarpsborg. Det vil i hovedsak si husleie.

Bedriften må oppfylle vilkårene om bagatellmessig støtte etter EØS-regelverket. For å motta bagatellmessig støtte, kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro i offentlig støtte over en periode på tre regnskapsår. (Dette kriteriet er tatt inn i utlysningsteksten som en presisering 17.04.2021)

Her finner du søknadsskjema

Her finner du kriterier for ordningen, informasjon om hvor du skal sende søknaden osv.

Søknadsfristen er satt til 26. april.