>Nasjonale og lokale tiltak for å styrke kulturfeltet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nasjonale og lokale tiltak for å styrke kulturfeltet

18.02.2022

Her finner du informasjon om lokale og nasjonale tilskudd og tiltak rettet mot kultur- og idrettslivet.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.


Les mer på nettsidene til www.lottstift.no og www.kulturradet.no

 

Tilskudd til lag og foreninger som følge av ekstraordinære strømpriser

Regjeringen har foreslått å bevilge kr 250 millioner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som følge av de ekstraordinære strømprisene. Tilskuddsordningen skal forvaltes av den enkelte kommune, men departementet ser nå på muligheten for å lage en nasjonal, felles søknadsportal. Tilskuddet vil bli utbetalt som en engangssum for perioden desember til mars.

Sarpsborg kommune vil legge ut informasjon om kriterier for tildeling, samt søknadsskjema og frister så snart dette foreligger.