Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nasjonale og lokale tiltak for å styrke kulturfeltet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nasjonale og lokale tiltak for å styrke kulturfeltet

12.01.2021

Her finner du informasjon om lokale og nasjonale tilskudd og tiltak rettet mot kultur- og idrettslivet.

Nasjonal krisepakke til idrett, kultur og frivillighet:

Klikk her for å lese informasjon om krisepakken 

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement. Frist for å søke er 15.januar 2021.

Les mer om krisepakken her: https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-frivilligheten/


Les mer på nettsidene til www.lottstift.no og www.kulturradet.no

Andre tiltak

15.januar er fristen for å søke kulturrådet om kompensasjon tilknyttet kultur- og idrettsaktivitet:
https://www.kulturradet.no/sok-stotte/vis-artikkel/-/sporsmal-og-svar-om-kompensasjonsordningen-som-folge-av-koronaviruset?fbclid=IwAR2CLRtiJb7NX5arvYhEVvQ4QJsAh03j3mAgmAJBHni2CgQ22fNEnfajiYY

Tilskudd rettet mot kultur- og idrettsformål i Sarpsborg kommune:
http://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/

Andre nasjonale ordninger:
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839/

Annet

NAV har en egen side som retter seg spesielt mot frilansere og selvstendig næringsdrivende:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-1