Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nasjonale og lokale tiltak for å styrke kulturfeltet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nasjonale og lokale tiltak for å styrke kulturfeltet

08.04.2020

Her finner du informasjon om lokale og nasjonale tilskudd og tiltak rettet mot kultur- og idrettslivet.

Nasjonal krisepakke til idrett, kultur og frivillighet:

Klikk her for å lese informasjon om krisepakken 

24. juli har Lotteri- og stiftelsestilsynet lansert en ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren. Les mer om krisepakken her: https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/


Les mer på nettsidene til www.lottstift.no og www.kulturradet.no

Andre tiltak

Søknadsskjemaet til kompensasjonsordningen for kultur og idrett er nå åpent:
https://www.kulturradet.no/sok-stotte/vis-artikkel/-/sporsmal-og-svar-om-kompensasjonsordningen-som-folge-av-koronaviruset?fbclid=IwAR2CLRtiJb7NX5arvYhEVvQ4QJsAh03j3mAgmAJBHni2CgQ22fNEnfajiYY

Tilskudd rettet mot kultur- og idrettsformål i Sarpsborg kommune:
http://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/

Kompensasjonsordning målrettet mot kultursektoren og forvaltet av Kulturrådet:
https://www.kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/-gledelig-med-malrettet-ordning-for-kultursektoren


Ekstrautslysning fra Fritt Ord:
http://www.frittord.no/aktuelt/koronakrisen-fritt-ord-med-40-millioner-ekstra-til-prosjekter/


LNU Kultur:
https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-kultur/


www.brak.no – oversikt over støtteordninger:
https://www.brak.no/ressurser/stotteordninger-oversikt-og-lenker/


Andre nasjonale ordninger:
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839/

Annet

NAV har en egen side som retter seg spesielt mot frilansere og selvstendig næringsdrivende:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-1


Medlem av bandorg? Delta i spørreundersøkelsen som kartlegger økonomiske tap for kulturfeltet:
https://www.bandorg.no/nyheter/tap-av-inntekter-som-folge-av-koronaviruset