Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nasjonale og lokale tiltak for å styrke kulturfeltet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nasjonale og lokale tiltak for å styrke kulturfeltet

18.08.2021

Her finner du informasjon om lokale og nasjonale tilskudd og tiltak rettet mot kultur- og idrettslivet.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Frist for å søke er 15. November 2021
Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av covid-19    - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)


Les mer på nettsidene til www.lottstift.no og www.kulturradet.no

Andre tiltak

Kulturrådet: www.kulturradet.no

Tilskudd rettet mot kultur- og idrettsformål i Sarpsborg kommune:
http://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/

Andre nasjonale ordninger:
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839/

Annet

NAV har en egen side som retter seg spesielt mot frilansere og selvstendig næringsdrivende:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-1