Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Slik påvirkes kommunens virksomhet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik påvirkes kommunens virksomhet

Korona-situasjonen påvirker kommunens virksomhet på mange måter.

På denne siden får du alltid oppdatert oversikt over kommunens tjenester, arrangementer, møter og bygg. Så lenge korona-pandemien krever krisetiltak, vil denne siden gi deg alt du trenger å vite om hva kommunen kan hjelpe deg med.

Reduksjonen i tjenestene som nevnes her vil vare inntil videre.

For mer generell informasjon om korona og smittefare, karantene og reiseråd, se vår Korona-side.

Politiske møter

Eter koronautbruddet har politiske møter blitt avholdt gjennom elektroniske løsninger. Bystyretmøtet 19. mai avholdes også som elektronisk møte.

Møtene deretter avholdes som fysiske møter. For å hindre smitte vil møtene være stengt for tilhørere, men det vil bli anledning for publium å følge møtene elektronisk. Dette gjelder følgende møter:

 • Utvalg for velferd og folkehelse 26. mai
 • Utvalg for miljø og teknikk 27. mai
 • Utvalg for kultur og oppvekst 28. mai
 • Utvalg for plansaker 3. juni
 • Formannskap 4. juni
 • Bystyret 18. juni (med forbehold om at myndighetene åpner for arrangementer med inntil 200 personer)
Publikumshenvendelser og besøk

Skrankefunksjonen i alle kommunale bygg, som servicetorget på rådhuset, kemnerkontoret, NAV, barnevernstjenesten, rus og psykiatri og brannstasjonen er stengt for publikum. Du må ha timeavtale for å komme inn i byggene. Du kan komme i kontakt med servicetorget på telefon 69 10 80 00 eller på mail servicetorget@sarpsborg.com.

Tidligere besøksforbud på sykehjemmene er opphevet. Her kan du lese mer om hvordsn du nå kan treffe dine kjære på sykehjem. På Helsehuset er det fortsatt besøksforbud. 

Det er restriksjoner på besøk i bofellesskapene med anbefalinger om hvordan besøk skal foregå. Det kan du lese mer om her.

Helse og omsorg

NAV

NAV-bygget er stengt, men tjenestene opprettholdes. Dersom du allerede har en avtale, bank på døren for å få en avklaring med vekter på stedet.

Du kan kontakte oss digitalt ved å benytte nav.no/Ditt NAV eller ved å bruke funksjonen "Skriv til oss" i din aktivitetsplan.

Du kan eventuelt ringe NAV kontaktsenter på 55 55 33 33. Ved spesielle eller tidskritiske behov, ring vårt lokale vaktnummer 908 38 758 (betjenes mellom kl. 08.30 og 15.00 på hverdager.)

Barnevern

Mange barn og unge har det ekstra vanskelig nå som skoler, barnehager, fritidsklubber og fritidsaktiviteter er stengt. Barnevernet er åpent hele døgnet for deg som trenger det, om du er barn, ungdom eller voksen. Barnevernet kan nås på telefon 69 10 83 00 hverdager mellom klokka 07.30 og 15.30 og på telefon 911 17140 utenom dette.

Andre steder barn, ungdom og voksne kan henvende seg: 

Hjemmetjenestene

Hjemmetjenestene vil i stor grad opprettholdes som tidligere. Men det blir ekstra fokus på hygiene, det kan bli noe annerledes prioriteringer og det er behov for økt samarbeid med pårørende. Les mer her

Hjelpemiddelsentralen

NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken mottar ikke besøk uten at det er avtalt på forhånd. 

Brukermøter begrenses til det som er helt nødvendig og skal primært gjennomføres ved bruk av telefon eller videoløsning.

Saksbehandling og telefoni går som normalt. Transport av hjelpemidler går foreløpig som normalt. Det samme gjøre reparasjoner av hjelpemidler som leveres inn, mens reparasjoner hos bruker gjøres bare i akutte tilfeller.

Helsestasjoner

Fra og med 11. mai er det igjen normal drift ved alle kommunens helsestasjoner. Det er imidlertid innført noen tiltak for å begrense smitte:

 • Alle som har timer skal møte i det distriktet de hører til
 • Kun en forelder kan være med barnet til timen. De må ha med seg egne leker
 • Ingen som er syke/er i karantene/har nærkontakter i karantene kan møte på helsestasjonen. De må da ringe og avtale ny time
 • Gravide kommer alene til kontroll
Rus og psykisk helse

Kompetansesenter rus og psykisk helse yter fortsatt bistand. Alle kurs og grupper er stengt og det tilbys først og fremst telefonsamtaler som behandling. 

Har du fast behandler vil du bli kontaktet. Du kan også selv ta kontakt med din behandler dersom du ønsker det. Din behandler vurderer da sammen med deg hva som er viktig og riktig hjelp nå.

Alle som har rus- og/eller psykiske problemer kan ringe Lavterskeltelefonen på 982 16 325 (alle hverdager 08.00-22.00).

Senter for rehabilitering og aktivitet (rus og psykisk helse) er stengt. Kan kontaktes på telefon.

Dagsentre

Alle dagsentre er stengt helt eller delvis. Det blir fortløpende vurdert når dagsentrene kan åpnes igjen. Du kan lese mer om stenging her.

Boligkontoret

Boligkontoret tar ikke i mot besøkende, men du får hjelp på telefon 69 10 86 00 hverdager mellom klokka 10 til 14. 

Andre helsetjenester

Diabetes poliklinikk har begrenset kapasitet. Det vil være et begrenset antall konsultasjoner med pasienter som allerede er under oppfølging av diabetessykepleier. Alle pasienter vil bli kontaktet i forkant av konsultasjonen.

Vaksinasjons- og smittevernkontoret i Sarpsborg Kontoret holder nå åpent to dager i uken (mandager og fredager i like uker/tirsdager og fredager i ulike uker). Åpningstidene vil kunne bli justert etter behov. For timebetilling kan du sende mail eller ringe 69 10 82 56.  På telefonsvarer får du opplyst om telefontid og eventuelle endringer i åpningstider. Kontoret følger anbefalinger for godt smittevern. Husk at du må be om ny time hvis du har luftveissymptomer, føler deg dårlig eller er i karantene eller isolasjon. Disse prioriteres nå: Vaksine mot lungebetennelse, yrkesvaksinering, vaksine mot hjernebetennelse forårsaket av skogflått.(TBE), oppfriskningsvaksiner, vaksiner til studenter som skal reise og reisevaksinasjoner for øvrig når det er kapasitet til dette, samt tuberkulosekontroller til anbefalte grupper.  

Krisesenteret opprettholder sine lovbestemte tjenester og skal fortsatt være et lavterskeltilbud.

Utkjøring av mat til brukere av dagsenter, hjemmetjenesten og andre kunder, fortsetter som vanlig. Det er ekstra fokus på hygiene.

Skoler og barnehager

Skal det betales for barnehage og SFO?

Kommunen krever ikke foreldrebetaling for tiden kommunale skoler og barnehager har vært stengt. Det ble sendt ut en faktura med forfall 1. april, men denne måtte man ikke betale. De som allerede hadde betalt denne fakturaen, vil få tilbakebetalt beløpet, senest i juni.

Informasjon vedrørende betaling i barnehage og SFO for mai og juni:

 • Faktura for mai sendes ut med forfall 20. mai.
 • Faktura for juni vil inneholde en avregning for mars- og aprilmåned:
  Fratrekk for perioden 13.03. – 31.03. da barnehage og SFO var stengt.
  Tillegg for de dager i april man skal betale for.

Du som har barn i private barnehager skal heller ikke betale for perioden barnehagen var stengt. Du må kontakte din barnehage for å høre hvordan de praktiserer fakturaer, forfall og tilbakebetaling. Private barnehager vil motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med foreldrebetaling og stengte barnehager.

Om tilsyn: Det vil ikke kreves betaling for tilsyn når barnehager/SFO har vært stengt i Sarpsborg. Dette gjelder både kommunale og private barnehager, samt SFO.

SFO-tilbudet: Foreldre til barn som mottar tilbud i offentlig finansiert skolefritidsordning, skal betale foreldrebetaling i tråd med prisen for opprinnelig avtalt oppholdstid fra 27. april 2020. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Sarpsborg kommune forholder seg til midlertidig forskrift og opprettholder foreldrebetaling på nivå som før Covid-19 brøt ut. Hvis situasjonen blir langvarig, etter august, vil vi måtte vurdere situasjonen på nytt. Foreldre som av ulike grunner velger å ikke benytte seg av plassen som barnet har, må likevel betale. Foreldrebetalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp. 

Om oppsigelse av SFO: På grunn av korona-situasjonen, kan man nå si opp sin SFO-plass fram til 1. mai. Oppsigelsestiden kuttes også ned til 14 dager.

Om oppsigelse av kommunal barnehageplass: Foresatte som ønsker å si opp plassen, kan gjøre dette fram til 30.04, med 14 dagers oppsigelsestid. Merk: Ved oppsigelse, mister barnet barnehageplassen sin. (Dersom foresatte i Sarpsborg har spørsmål rundt dette, ta kontakt med egen barnehage.)

Om permisjon fra kommunal barnehage: Familier som nå ikke ønsker å benytte barnehageplassen, men som har behov for plassen igjen fra nytt barnehageår - kan søke om permisjon. Det kan søkes om permisjon fram til 30.04, med 14 dagers oppsigelsestid. Permisjonssøknaden gjelder da til og med 14.08.2020. Det gjøres en skriftlig avtale med barnehagen om dette. (Dersom foresatte i Sarpsborg har spørsmål rundt dette, ta kontakt med egen barnehage.)

 Spesialpedagogisk hjelp førskole

20.04.2020 - Gjenåpning av barnehagene: Informasjon til foresatte med barn som mottar spesialpedagogisk hjelp / hjelp ved nedsatt funksjonsevne

20.03.2020 - Sterkt redusert tilbud i barnehagene: Informasjon til foresatte med barn som mottar spesialpedagogisk hjelp / hjelp ved nedsatt funksjonsevne

Se her for tips til lek og aktiviteter.

Råd og tips: Å skape normalitet i det unormale for barna våre

Leirskole

Leirskole-opphold avlyses både i Sarpsborg og for Sarpsborg-elever som eventuelt skulle reist andre steder.

Arrangementer og kultur

Idrettshaller, svømmehaller og andre bygg for utleie

De fleste kommunale idrettshaller, svømmehaller og øvrige utleielokaler er stengt. Sarpsborghallen, Sandbakkenhallen og ungdomshallen ved Sparta Amfi er blitt gjenåpnet for enkelte lag og foreninger. Det er også mulig med øvelser for kor og korps. Du kan lese mer om dette her. 

Bibliotekene

Alle kommunens biblioteker er stengt. Alle arrangementer i kommunens biblioteker avlyses eller utsettes.

Meråpent bibliotek er stengt.

Kulturskolen

Kulturskolen har tilnærmet normal drift. Det er innført konkrete tiltak for å hindre smittespredning, med et ekstra fokus på avstands- og hygieneregler. Dette kan innebære andre gruppestørrelser og tider enn det som er vanlig. Elever og foresatte informeres om dette direkte.

Sarpsborg scene

Sarpsborg scene er stengt.

Arrangementer

Alle ordinære arrangementer er avlyst inntil videre. Men det jobbes for at enkelte arrangementer kan gå av stabelen via elektroniske kanaler.

Fra 7. mai vil det være tillatt med arrangementer med opptil 50 personer på offentlig sted. Dette forutsetter at det holdes minsteavstand på en meter melom hver person, i tillegg til at det skal være en ansvarlig arrangør. Det planlegges for å tillate arrangementer med opptil 200 deltakere fra 15. juni, under forutsetning av at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll. Les mer om nye regler her.

Lokale og nasjonale tilskudd og tiltak rettet mot kultur- og idrettsliv

Du finner mer informasjon om de lokale og nasjonale tilskuddene og tiltakene som er på plass, ved å klikke her

Andre tjenester

Gatedalen - avfallshåndtering

Det er ordinære åpningstider ved Gatedalen miljøanlegg. Kontant betaling kan ikke brukes.

Det er viktig at renovatører og annet personell ikke blir smittet av koronavirus. Her er noen enkle ting du kan huske på når du skal kaste avfallet ditt hjemme.

 • Husk god håndhygiene når du triller avfallsbeholdere. Du kan gjerne vaske av håndtakene på beholderne.
 • Er du, eller har du vært, forkjølet? Pakk lommetørkler og eventuelle beskyttelsesutstyr inn i pose og kast i restavfallet. Da blir det forsvarlig destruert ved forbrenning.
Feiing og tilsyn

Vi vil ikke utføre tilsyn inne i boligene, vi skal kun jobbe på utsiden av boligene. Brannvesenet vil med sju dyktige feiere og to lærlinger utføre dette.

På grunn av nasjonale føringer for smittevern fører dette til at vi vil jobbe på en annen måte inntil videre.

 • Feiingen blir som vanlig varslet med SMS til eier av eneboliger og selveierleiligheter. Borettslag blir eventuelt varslet med lapper i postkassen.
 • Feiing vil kun foregå utvendig fra tak. Husk å sette frem stige. Har du feieluke på loft ber vi deg ta kontakt med oss på et senere tidspunkt, når situasjonen tilsier det.
 • Vi ønsker at du denne gang tømmer sot selv. Feier vil informere deg om hvordan dette kan gjøres på en enkel måte.
 • Feier vil ha på seg hansker og vernetøy, men skal ikke gå inn i boligen. Feier skal holde god avstand til beboere.

Har du spørsmål ta kontakt med feier eller ring feiekoordinator på telefon 915 19 459.

Generelt oppfordrer vi huseier og beboer til å ta smittevernhensyn og holde god avstand til feier.

Ettersom vi ikke skal utføre tilsyn inne i boligen og dermed ikke får testet røykvarslere, er det svært viktig at du tester og bytter batteri i disse selv. Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje. De skal være plassert slik at de kan oppdage og varsle om brann på kjøkken, i stua, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være dør mellom et rom som skal dekkes og rommet der røykvarsleren er plassert. Har du for eksempel åpen løsning vil en røykvarsler kunne dekke både kjøkken og stue. Hvis du har dør mellom, må du ha røykvarsler i hvert av rommene. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Sarpsborg brannvesen anbefaler røykvarslere også inne på soverom.

ASVO

ASVO har stengt avdelingen på Grålum og i Skjeberg, men holder hjelpemiddellageret åpen og telefonen er tilgjengelig. Thranes cafe er stengt. Mat-transport til bofellesskap opprettholdes.

Byggesaker

Saksbehandlingen går som normalt. Byggesaksvakta i Sarpsborg rådhus er stengt for besøkende, men det er mulig å få råd og veiledning på telefon 488 91 698 eller på mail byggesak@sarpsborg.com (åpent 09.00-14.00 alle hverdager, unntatt torsdager).

Borgerlige vielser

Borgerlige vielser kan gjennomføres, men kun utendørs. Vi følger myndighetenes retningslinjer hva angår antall mennesker og avstand. 

Dere kan når som helst bestille time. Benytt dette skjemaet for bestilling.

De som har avtalt vielse i regi av kommunen vil bli kontaktet direkte. 

Kirken

Kirken har igjen åpnet for ulike kirkelige handlinger, men med tildels sterke restriksjoner. Her kan du holde deg oppdatert på hvordan kirken i Sarpsborg driver sin virksomhet under koronapandemien.

Andre forbud og stenging

Les mer om dette på helsenorge.no