>Krepsing i Buerbekken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Krepsing i Buerbekken

03.08.2022

Krepsesesongen er fra 6. august kl. 18.00 til og med 14. september.

Område og redskap

Krepsing krever tillatelse fra rettighetshaver/grunneier - og i år har grunneierne Sarpsborg kommune og Per Anders Buer valgt å åpne for fangst av kreps i Buerbekken. Dette gjelder strekningen fra og med renna ved den gamle sagtomta og ned til Hellevass bro. 

Siden det er åpnet for krepsing, er det ingen søknadsplikt.

For å begrense fangsten, er det ikke tillat å bruke faststående redskap, som for eksempel teiner.

Minstemål

Minstemål for fangst av edelkreps er 9,5 cm, målt fra pannehornets spiss til enden av halen. Det er ulovlig å oppbevare eller avlive kreps som er mindre enn dette.

Unngå spredning av krepsepest

Edelkrepsen finnes både på den norske og internasjonale rødlista over truede arter, og er vurdert som sterkt trua i Norge. Edelkreps trues blant annet av krepsepest, en soppinfeksjon som kan drepe all edelkreps i ett vassdrag. All edelkreps som angripes av krepsepest dør. Det er derfor svært viktig at det ikke flyttes kreps mellom vassdrag, og at alt utstyr som benyttes i forbindelse med krepsing desinfiseres.

Slik desinfiserer du:

  • Tørke i badstu ved minst 70 °C i fem timer, eller til fullstendig tørrhet gjennom langvarig sol- eller lufttørking.
  • Desinfisere med Virkon S.
  • Vaske med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit til 1 del vann). (fangstredskap bør holdes nedsenket i minst 20 min.)
  • Vaske med eller nedsenking i klor (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsning virke i 10 minutter ved spraying/vasking.
  • Fryse i -10 °C i minst ett døgn.
  • Koke under lokk i minst 5 min.

Rapportering

Det er fint om alle som skal krepse på kommunens område gir en enkel tilbakemelding om hvor mange kreps som blir fanget. Rapport sendes på e-post til postmottak@sarpsborg.com