>Krevende for hjemmetjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Krevende for hjemmetjenesten

Publisert: 29.12.2023

Det er stort trykk på pleie- og omsorgstjenesten, med mye sykdom og pasienter som skal hjem etter sykehusopphold. Værforholdene gjør det ekstra krevende for hjemmetjenesten.

Sarpsborg kommune har mye mannskap i sving, men innbyggerne oppfordres også til å trå til hvis de kan.

Har du familiemedlemmer eller en nabo som påvirkes, så ta gjerne en ekstra sjekk og vurder om det er noe du kan hjelpe til med. Hjemmetjenestens medarbeidere gjør det de kan for å nå frem, og har også med seg egne bøtter med strøsand.

- Men det oppstår forsinkelser som gjør at hjemmetjenesten kommer senere enn avtalt, og det kan også hende vi må avlyse oppdrag der det er forsvarlig. Men det skjer da i samråd med bruker og pårørende, sier direktør Kirsti Skaug i helse og velferd. 

Alle brukere dette gjelder blir kontaktet av hjemmetjenesten i Sarpsborg, flere har hjemmetjenesten allerede vært i dialog med. Ved forsinkelser er det også nødvendig for hjemmetjenesten å prioritere de som trenger det mest først, og dermed kan det bli en del som må vente. Transport og tilbud om dagsenter er blant det som har blitt påvirket hittil.

Økt pasienttrykk og overliggere fra sykehuset gjorde at kommunen gikk i grønn beredskap før jul, og medarbeiderne i pleie- og omsorgstjenesten har utfordrende arbeidsdager.