Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Krever tilbakebetaling fra Den katolske kirke

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Krever tilbakebetaling fra Den katolske kirke

05.07.2019 av Pål Nilsen

Sarpsborg kommune krever å få tilbakebetalt 377.000 kroner fra Den katolske kirke for å ha oppgitt uriktige medlemstall.

Det var i slutten av 2014 at det ble kjent at Den katolske kirken i Norge har registrert innvandrere fra katolske land som medlemmer, uten å spørre personene. Siden alle trossamfunn i Norge får tilskudd for å drive sin virksomhet, innebar praksisen i Den katolske kirke at de oppga for høye medlemstall og dermed fikk utbetalt for mye tilskudd både fra Staten og kommunene. Forholdet gjelder for årene 2011 til 2014 og kan dreie seg om mer enn 80 millioner kroner i uberettiget tilskudd.

Saken har blitt behandlet både i tingretten og lagmannsretten, der kirken tapte i begge instanser. Når Høyesterett 27. juni i år avviste anken, innebærer dette at kirken må tilbakebetale urettmessige tilskudd. Formelt har rettssaken dreid seg om Statens tilskudd til Oslo katolske bispedømme, men kirken har kommet med en erklæring på at dommen vil være retningsgivende også for de kommunale tilskuddene.

Sarpsborg kommune har for årene 2011 til 2014 utbetalt nesten 1,5 millioner kroner i tilskudd til Oslo katolske bispedømme. For å avklare hvor mye av dette som skal tilbakebetales, legger kommunen til grunn den samme beregningen som Staten har gjort. Det innebærer at Sarpsborg kommune nå krever om å få tilbakebetalt 377.021 kroner.