Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Referater fra kriseledelsen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Referater fra kriseledelsen

20.01.2021

Her kan du lese referatene fra møtene i kriseledelsen i Sarpsborg kommune, relatert til koronapandemien.

Sarpsborg kommune har en kriseledelse som håndterer kommunens løpende arbeid med koronapandemien. Kriseledelsen har jevnlige møter, og det føres referater fra disse. Kommunedirektøren har bestemt at referatene skal gjøres tilgjengelige for allmennheten med virkning fra 1. januar 2021. Det kan ta noe tid før referatene er tilgjengelige her.

Merk at referatene er et arbeidsverktøy for kriseledelsen. De gir en beskrivelse av informasjon som forelå på møtetidspunktet, og beslutninger som da ble tatt. Det kan i ettertid ha kommet nye opplysninger om temaene, og andre beslutninger kan ha blitt fattet. Kommunedirektøren understreker at referatene derfor ikke bør benyttes som kilde for hvilke regler og føringer som nå gjelder. Du får alltid oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Sarpsborg her, om gjeldende tiltak her og om vaksinasjonsprogrammet her.

Januar 2021

2021 01 04 kl. 08.30 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 01 05 kl. 08.30 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 01 06 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 01 07 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 01 08 kl. 12.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 01 11 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 01 12 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 01 13 kl. 15.30 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 01 14 kl. 16.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0115 kl. 12.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0118 kl. 13.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0119 kl. 12.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0120 kl. 10.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0121 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0122 kl. 12.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0125 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0126 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0127 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0128 kl. 16.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0129 kl. 12.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0131 kl. 12.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0131 kl. 16.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0131 kl. 22.30 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

Februar 2021

2021 0201 kl. 12.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0202 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0203 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0204 kl. 15.30 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0205 kl. 12.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0208 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0209 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0210 kl. 17.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0211 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0212 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0215 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0217 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0218 kl. 17.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0219 kl. 14.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0222 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0225 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

Mars 2021

2021 0301 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0302 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0305 kl. 12.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0308 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0309 kl. 16.30 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0310 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0311 kl. 16.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0315 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0316 kl. 16.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0317 kl. 17.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0318 kl. 17.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0319 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0320 kl. 11.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0321 kl. 11.00 og 18.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0322 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0322 kl. 20.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0323 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0324 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0325 kl. 17.30 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0326 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0329 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0331 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

April 2021

2021 0405 kl. 18.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0406 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0407 kl. 15.00 og 18.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0408 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0409 kl. 15.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0412 kl. 16.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf

2021 0415 kl. 17.00 Møtereferat Kriseledelsen.pdf