Start Kari chatbot Spør meg

>Kulturbyen Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kulturbyen Sarpsborg

08.03.2018

Planprogram for kommunedelplan kultur er nå på høring. Høringsfristen er 13. april 2018.

Kommunedelplan for kultur skal rulleres i 2018. Arbeidet starter med at planprogrammet legges ut på høring.

Her finner du planprogrammet - PDF.

Her finner du høringsbrevet.

Planprogrammet skal redegjøre for:

Formålet med planarbeidet
Planprosessen med frister og deltakere
Opplegg for medvirkning
Behov for utredninger

Planprogrammet er en mulighet for berørte parter til tidlig å komme med uttalelser og forberede seg på planprosessen. Det står også beskrevet hvordan kommunen skal jobbe med medvirkning og forankring, både med tanke på aktører i kulturfeltet, administrasjon og politikere. Planprogrammet legger også rammer for det videre planarbeidet.  

Seks satsingsområder

Forslaget til planprogram skisserer seks nye satsingsområder for kulturlivet i Sarpsborg. Disse er basert på hva som er aktuelt for kulturlivet i Sarpsborg pr. nå, men også satsingsområder på nasjonale og regionale satsinger og føringer.

  1. Nasjonaljubileet
  2. Kreative næringer og kulturturisme
  3. Kulturell infrastruktur
  4. Samarbeid på tvers
  5. Utvikling av kulturell kompetanse
  6. Stimulere til profesjonell kunstnerisk virksomhet

 

Kontaktperson: 

Karoline Andreassen Tandberg
Rådgiver, Enhet Kultur