>Lager dropsone og fortau ved Lande skole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Lager dropsone og fortau ved Lande skole

05.07.2018 av Ole Christian Foss

Denne sommeren lages det dropsone og fortau i Triangelveien ved Lande skole.

Fortauet er prioritert i Sarpsborg kommunes trafikksikkerhetsplan etter anbefalinger fra skolen, kommunens trafikksikkerhetsgruppe og Østfold fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). 

Dropsonen skal gjøre det tryggere å avlevere og plukke opp elever ved skolen.

Det er Veidekke Industri A/S som er entreprenør.

Følgende arbeider skal utføres 

  • Etablering av dropsone for kjapp levering/henting av elever langs sydsiden av Triangelveien.
  • Nytt fortau mot Lande skole på samme strekning.
  • Veien sideforskyves noe, slik at avstanden mellom husvegg og veikant blir minimum 1 meter.

Triangelveien er stengt for gjennomkjøring frem til arbeidene er ferdige i uke 33.


Prosjektet finansieres av Sarpsborg kommune med tilskudd fra FTU.

I sommer lages det dropsone og fortau i Triangelveien ved Lande skole.

Kontaktpersoner 

Prosjektering: Arild O. Karlsen, 915 19463
Byggledelse: Øivind Brynildsen, 900 29647
Entreprenør: Steinar Hermansen, 452 12579