Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Legger fjernvarme fra Tunejordet til Tingvollheimen og Husqvarna

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Legger fjernvarme fra Tunejordet til Tingvollheimen og Husqvarna

14.06.2019

Østfold Energi går i gang med en stor fjernvarmejobb i Sarpsborg denne sommeren, og skal levere fjernvarme til Husqvarna og Tingvollheimen. Arbeidene starter opp i juni, og vil føre til endret kjøremønster i en periode.

I tiden fremover skal man utfase dagens oljekjeler og erstatte disse med varmepumper. I den forbindelse skal Østfold Energi legge en ny trasé for fjernvarme. Dette vil føre til noen trafikale ulemper og støy.

Omkjøring

Traseen vil strekke seg fra Tunejordet (A-K maskiner) og frem til de to lokasjonene. Som følge av dette vil den ene kjørebanen i Hunnskinnsveien være stengt fra Tunevannveien og frem til Lilletunveien (A-K maskiner). Traseen vil deretter fortsette langs gangstien ved Tunevannet og frem til Trøskenveien - og videre frem til Husqvarna. Det vil bli godt skiltet i den aktuelle perioden. Noe støy og støv fra anleggsmaskinene må påberegnes.

Det vil bli behov for å stenge av deler av veier, fortau og gangveier mens arbeidene pågår, men entreprenøren vil sikre ankomst til eiendommene på best mulig måte.

Arbeid i fire faser

Gravearbeidene går i gang i uke 24.

I  første omgang skal det etableres en grøftetrasé i venstre felt i Hundskinnsveien, og langs gangstien ved Tunevannet. Arbeidene er inndelt i fire faser og vil pågå i følgende rekkefølge: graving, legging av rør, sveising av rør og fylling av grøfter. Avslutningsvis vil toppdekket bli reetablert til sin opprinnelige standard.

Hver grøfteetappe vil normalt stå åpen i tre til fem uker, og i denne perioden vil det være redusert fremkommelighet. Entreprenøren vil i denne perioden legge kjøreplater der grøftene krysser stikkveier, og gangbruer til butikker og inngangsdører for å gjøre adkomsten best mulig.

Østfold Energi AS produserer energi fra fornybare kilder (vann, vind og varme). Fjernvarme er et viktig satsingsområde for selskapet. Et fjernvarmeanlegg kan forsyne en hel bydel eller flere bygg med energi til oppvarming og tappevann. Varmen produseres først i en sentral, før den fraktes til kunden som varmt vann i rør. Fjernvarmen er fornybar fordi den bruker energiressurser som er til overs, blant annet fra industri eller avfallsforbrenning.