>Mange deltakere i introduksjonsprogrammet har fått jobb

Innhold

Teamleder NAV, Trude Dokken Johansen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mange deltakere i introduksjonsprogrammet har fått jobb

08.11.2018

I samarbeid med motiverte deltakere og velvillige arbeidsgivere, har Nav Sarpsborg satt i gang en rekke tiltak som har ført til at mange har fått jobb etter introduksjonsprogrammet.

Sarpsborg er en av tre kommuner i Østfold (med mer enn 15 deltakere) som har fått størst andel deltakere i introduksjonsprogrammet ut i arbeid og utdanning. De to andre kommunene i Østfold er Spydeberg og Moss. Det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Du kan sjekke resultater for andre kommuner og sammenligne tall og statistikk.

- Vi hadde ikke klart dette uten velvillige arbeidsgivere, de sier ja og stiller opp utover det som er forventet med både tålmodighet, positivitet og engasjement, sier teamleder Trude Dokken Johansen.

Motiverte deltakere

Resultatene viser at 67 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2017, var i arbeid eller utdanning da de avsluttet programmet. Landssnittet ligger på 34 % for kvinner og 55 % for menn, totalt nesten 5 av 10 på landsbasis.

- Disse resultatene hadde ikke vært like gode dersom ikke flyktningene selv hadde hatt motivasjon og egeninnsats, men vi skulle gjerne hatt enda bedre resultater med ytterligere flere ut i arbeid og utdanning, sier teamleder Trude Dokken Johansen ved Nav Sarpsborg.

Jobbklubb

NAV Sarpsborg har en 5 egne jobbklubber hver uke, tilpasset språknivå, utdanning, arbeidserfaring og motivasjon. I tillegg har introduksjonsprogrammet eget opplegg for sine deltakere i skolens ferieuker, totalt 6 uker i året. Både i jobbklubbene og i undervisningsukene jobber de mye med arbeid og utdanning. Deltakerne får opplæring og hjelp med å skrive søknader, CVer, søke jobber og øver på jobbintervju. De lærer også mye om det norske samfunnet og det norske arbeidslivet.

121 deltakere

NAV introduksjonsprogram for flyktninger i Sarpsborg kommune har i dag 121 deltakere og alle har fått tildelt en programrådgiver. Hver programrådgiver følger tett opp cirka 25 personer. I tillegg til programrådgivere, består teamet av bosettingsveileder, saksbehandler, flyktningkonsulent, jobbspesialist, fagrådgiver og teamleder.
- Vi er veldig tilgjengelige og har tett oppfølging. Det er viktig at vi er der for både deltakerne og arbeidsgiverne, sier teamlederen

Flyttet i nye lokaler

Nylig flyttet NAV, team flykning til St. Marie læringssenter (tidligere Norsksenteret) i Oskar Pedersens vei. Dermed er de nå i samme lokale som både dem og Helsetjenesten for flyktninger

Dette har NAV Sarpsborg gjort for å få flere fra introduksjonsprogrammet ut i arbeid:

  • Tett oppfølging av deltakerne og tydelig arbeidsretting av programmet med utadrettet virksomhet mot bedrifter og arbeidsgivere
  • Jobbet mye med individuell plan med mer arbeidsrettede mål og tiltak.
  • Tett samarbeid internt i kommunen
  • Gjennomført prosjekt med kommunale utviklingsmidler fra Imdi fra 2015 med mål om økt overgang til arbeid med egen jobbspesialist knyttet til teamet
  • Tett samarbeid med frivilligheten (Kirkens bymisjon, diakonene, Røde Kors),
  • Nystartet mentorprogram i samarbeid med Høyskolen i Østfold, noe som er helt unikt i Norge. Studentene er mentorer for flyktninger som har mål om utdanning, studentene får praksis, og enkelte studenter brukes som lærerressurser i tiltaksuker
  • Tett samarbeid med ulike enheter i kommunen som St. Marie læringssenter, helsetjenesten for flyktninger, kulturenheten, spesielt Verdensrommet og Karrieresenteret
  • Opprettet egne samordningsfora for å se på helheten i flyktningarbeidet i kommunen.
  • Rekruttering og tverrfaglighet, også blitt bedre på å utnytte hverandres utfyllende kompetanse i teamet.
  • Bidratt til å opprette Faglig forum for programrådgivere i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold
Fakta om introduksjonsprogrammet

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18-55 år som har rettigheter utfra sin oppholdstillatelse og behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Programmet har en varighet på inntil 2 år, med mulighet for både kortere og lengre varighet