>Mange kornåkre ødelagt av tørken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mange kornåkre ødelagt av tørken

27.06.2018 av Maren Lunde

Tidenes varmeste forsommer har ført til at mange kornåkre har tørket ut. Bønder som vil søke avlingsskadeerstatning må melde fra til kommunen og sørge for god dokumentasjon.

Ved mistanke om avlingsskade er det viktig å melde fra til kommunen så fort dere mistenker avlingsskade, dette er en forutsetning for å kunne få erstatning! Situasjonen i åkeren må også dokumenteres godt med bilder, inntegning på kart og notater.  

Dersom avlingen ansees som tapt (f.eks dersom høstekostnadene overstiger verdien av avlingen) er det viktig å kontakte kommunen før åkeren evetuelt blir sådd om.  Dette gjelder også hvis kornåkeren skal slås som grovfor. Kommunen må bekrefte og dokumentere at avlingen er tapt og anslå eventuell restverdi før ny såing.


Landbruksdirektoratet har lagt ut denne informasjonen på sin nettside.
Fylkesmannen har lagt ut ny informasjon på sin hjemmeside.

Kontaktperson:

Steinar Gåsvatn, tlf 400 38 419