>Markerer Trygghetsuka

Innhold

Pressefoto Adil Khan

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Markerer Trygghetsuka

Publisert: 02.11.2023 Av: Cecilie Sommer-Mathiesen

Hvert år markeres Trygghetsuka som et tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner. 20. november til 24. november er det lagt opp til program både for fagpersoner og øvrige innbyggere.

Trygghetsuka er et tiltak i Sarpsborg kommunes handlingsprogram mot vold i nære relasjoner, og planlegges og gjennomføres av nettverket «Samlet mot vold i nære relasjoner» og Sarpsborg krisesenter.

Angår det deg?

- Alle skal føle seg trygge i eget hjem. Det er viktig å huske på at det er mange som ikke kontakter hjelpeapparatet. Ingen skal bli utsatt for vold i nære relasjoner eller være utrygge i sitt eget hjem, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Vold er handlinger rettet mot en annen person som skader, smerter, skremmer, krenker og/eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutte å gjøre noe den vil. 

- Vold i nære relasjoner angår alle, og kan ramme hardt. Våre ansatte skal bidra til å avverge, varsle, og har opplysningsplikt, sier Stubø Johnsen.

Fredag 24. november inviteres det til en egen samling for medarbeidere i kommunen i Tune administrasjonsbygg, hvor blant annet psykolog Nadia Ansar holder foredraget «Min skam» basert på sin oppveksthistorie.

Store konsekvenser

Selv om du ikke selv skulle ha opplevd det eller kjenner til noen som opplever vold i nære relasjoner, gjelder det mange. Vold i nære relasjoner forekommer i alle samfunnslag og miljøer, og får store konsekvenser. Ikke bare for den som rammes, men det fører også til betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser i form av økt behov for hjelpetiltak i skolen, psykisk og fysisk helsehjelp, barnevernstiltak, krisesentertilbud, sosialhjelp og politibistand. Det er derfor av stor betydning at hjelpeapparatet er i stand til å avdekke hvem som er utsatt for vold og igangsetter tiltak.

Programmet til Trygghetsuka:

Mandag 20.11: Fagseminar for ansatte i oppvekst, tema barn som utøver vold.

Tirsdag 21.11: Paneldebatt på St.Marie Læringssenter for deltakere på skolen. På kvelden er det gratis arrangement i Metodistkirken kl. 18.00-20.00: Motstand = styrke med Adil Khan. Åpent for alle, men billetter forhåndsbestilles på ticketco.no

Torsdag 23.11: Foreldrerettet arrangement med familieterapeutene Tine Widlund og Ingunn Mathiesen. Tema: Hvordan håndtere å være foreldre når det er vanskelig nok å håndtere seg selv? Olavs hall på Borgarsyssel museum fra kl. 18.00-19.30. Åpent for alle, billetter reserveres på ticketco.no

Fredag 24.11: Fagdag for ledere og medarbeidere i kommunen hvor de får vite mer om arbeidet med vold i nære relasjoner. Foredrag med Nadia Ansar.