Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Mer satsing på velferdsteknologi – legger ikke ned sykehjemsplasser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mer satsing på velferdsteknologi – legger ikke ned sykehjemsplasser

13.12.2018

Sarpsborg kommune skal satse mer på velferdsteknologi, og legger ikke ned sykehjemsplasser. Det bestemte bystyret da de behandlet Handlingsplan 2019 – 2022, med årsbudsjett 2019.

I rådmannens forslag til handlingsplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019, ble det foreslått å avvikle 23 sykehjemsplasser. Dette var ikke politikerne i bystyret enige i.
De var derimot enige med rådmannen i at bruken av velferdsteknologiske løsninger må økes.

I Sarpsborg kommune jobbes det blant annet med å utvikle virtuell korttidsavdeling for hjemmeboende, med vekt på avstandsmåling og digital kommunikasjon.
Bystyret støttet også opp om at det i 2022 skal bygges 32 nye sykehjemsplasser ved Haugvoll.

Alle dokumentene til bystyremøtet finner du her.

Får 15,8 millioner kroner mer

Etter at rådmannens forslag ble lagt fram, har det blitt klart at kommunen får 15,8 millioner kroner i høyere inntekter. Det kommer av finansiering av såkalte ressurskrevende tjenester, det vil si tjenester til innbyggere med store funksjonsnedsettelser. Rådmannen foreslo å sette disse pengene på fond, mens bystyret har bestemt at det blant annet skal brukes på å beholde sykehjemsplassene.

1 million kroner til skolemat

Politikerne bestemte videre at det skal brukes 1 million kroner årlig til skolematordning, og 200.000 kroner til etablering av nærmiljøhus på Sandesundsveien skole. Det blir ingen økning i SFO-prisen, og det gjennomføres ikke kutt i forebyggende tjenester.

Boligsosiale formål

Antall bostedsløse i Sarpsborg har gått kraftig ned over tid, og kommunen har for sitt arbeid med bostedsløse blitt nominert til Innovasjonsprisen 2018. Rådmannen foreslo at denne satsingen fortsetter og det sa politikerne seg enige i.
Kommunen vil bruke 13 millioner kroner årlig de kommende fire årene på å kjøpe og rehabilitere boliger som skal benyttes til boligsosiale formål. Det er et mål at leietakere skal kunne kjøpe boligen de leier.

Styrker legetjenestene

Også rådmannens forslag om å styrke legetjenestene med 0,8 millioner kroner årlig, blir fulgt. Dette for å rekruttere og beholde leger i fastlegeordningen, legevakt, helsehus og sykehjem.

Oppgradering av svømmehallen

Bassengkroppen i Sarpsborghallen er 41 år gammel, og lekkasjer fører til sprekkdannelser og fare for bygningsmassen. Det er satt av 15 millioner kroner til planlegging og utskifting av bassenget med sluttføring i 2020.

Olavsdagene og Sarpsborg scene

2019 blir et begivenhetsrikt år da Olavsdagene markerer 1000-årsjubileet for bryllupet mellom kong Olav og dronning Astrid – og har allianser som tema gjennom året. Olavsdagenes budsjett styrkes med 3 millioner kroner i dette spesielle året, mens Østfold fylkeskommune bidrar med 1 millioner kroner.
Sarpsborg scene skal gjennom en stor oppgradering og vil være stengt en stor del av 2019. I 2020 vil det det gjenåpnes som et bedre og mer funksjonelt kulturhus, og det er satt av 108,5 millioner kroner til det som er fase 2 i oppgraderingen.

Flere saker ble behandlet i bystyret 13. desember. Klikk her for å lese mer.