>Midlertidig gang- og sykkelvei på Bede

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Midlertidig gang- og sykkelvei på Bede

24.08.2017

Navestadveien har i en periode vært helt stengt for all trafikk - også for myke trafikanter - grunnet omfattende anleggs- og sprengningsarbeider mellom trafikkstasjonen til Statens vegvesem og Nordbergveien. Arbeidet er nå kommet så langt at vi fra fredag 25. august kan åpne en midlertidig gangvei forbi anleggsstedet. Dette vil bety mye for syklende og gående som ferdes fra Bede/Navestad til gangveier/busstopp ved Rv 111 og Glommastien.

Kjøreveien vil fortsatt være stengt for biltrafikk de neste ukene. Kjøreveien vil kunne bli midlertidig åpnet for biltrafikk på kvelds- og nattestid når entreprenøren finner det forsvarlig.

Det er viktig at bilistene følger oppsatte skilt.

Anleggsarbeidene er i rute og både ny gang- og sykkelveien samt utbedret kjørevei forventes åpnet som planlagt rundt midten av oktober.