>Midlertidig styrking av ledergruppen ved Hafslund ungdomsskole

Innhold

Hafslund ungdomsskole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Midlertidig styrking av ledergruppen ved Hafslund ungdomsskole

Publisert: 26.01.2023

I en periode på tre måneder våren 2023, vil ledergruppen ved Hafslund ungdomsskole styrkes med en ekstra ressurs.

- Gjennom de siste årene har det vært hyppige lederskifter ved Hafslund ungdomsskole. Nåværende rektor, Camilla Dahlstrøm, gjør en formidabel jobb. Men for at hun skal ha mulighet til å jobbe enda mer med strategisk utvikling og langsiktig drift ved skolen, styrkes ledergruppen i en periode, sier Erik Bråthen, direktør for oppvekst i Sarpsborg kommune.

Dette gjøres ved at Petter Thulin, nåværende rektor ved Jelsnes barneskole, ansettes i en prosjektstilling ved Hafslund ungdomsskole fra 1. februar til 9. juni 2023. Thulin skal i perioden rapportere direkte til Dahlstrøm.

I samme periode trer rektor ved Kurland barneskole, Lars Henning Finstad, inn i rollen som rektor både ved Kurland og Jelsnes barneskoler. Jelsnes barneskole vil også bli godt ivaretatt med tilstedeværende lederressurser i perioden.

 

Saken er oppdatert med ny dato for oppstart av prosjektstilling.