>Nå kommer de kommunale avgiftene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nå kommer de kommunale avgiftene

Publisert: 22.02.2023 – Oppdatert: 03.03.2023

Som boligeier må du betale for jobben kommunen gjør med blant annet å sikre at du har rent vann i springen, og at søppelet ditt blir hentet. Prisøkningen på tjenestene kommunen leverer har vært varslet lenge, og vil merkes blant annet på fakturaen som sendes ut i slutten av februar.

Prisøkningene har vært varslet over flere år, men blir ekstra høye grunnet strømpriser, og renter.

Det blir også stadig strengere krav til forsyningssikkerhet av vann og rensing av kloakk. De store investeringene som har vært gjort og som planlegges de neste årene, for å skifte ut et gammelt og aldrende ledningsnett og bygging av nytt renseanlegg, medfører større økninger enn normalt.

Vann-, avløps- og renovasjonstjenesten samt feiertjenesten finansieres etter selvkostprinsippet. Det betyr at innbyggerne betaler det tjenesten koster, uten at kommunen tjener noe ekstra penger på det. Men det er blitt mye strengere miljøkrav innen avfall og renovasjon, og alle kommuner er blitt pålagt kildesortering av matavfall.

Sarpsborg hadde i 2022 om lag 3 700 kr lavere kommunale avgifter enn gjennomsnittskommunen.

Hva betyr dette for deg?

Hvor mye din husholdning må betale i kommunale avgifter avhenger av flere ting. Nederst i denne saken vil du se eksempler på hva det vil kunne koste i kommunale avgifter for ulike boliger og leilighet i Sarpsborg i 2023, sammenlignet med 2022.

Det er to tabeller; En med de nye 2023-prisene, og en med 2022-priser.

4 store fakturaer, eller 12 litt mindre?

Husk at kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme faktura. Faktura og fakturagrunnlag finner du via Min side, oppe i høyre hjørne på www.sarpsborg.com.

Du kan selv velge om du vil ha faktura fire ganger i året, eller dele opp slik at du får en gang i måneden i stedet.
Totalutgiftene dine vil bli de samme uansett, men mange synes det er lettere å dele opp i månedlig faktura for å få flere lave beløp i stedet for fire store.

Velger du å få fakturaen fire ganger i året, gjelder disse betalingsfristene:

  • 1. termin - 25. mars
  • 2. termin - 25. mai
  • 3. termin - 25. august
  • 4. termin - 25. oktober

Vil du i stedet ha faktura en gang i måneden?Dette kan du endre på Min side, oppe i høyre hjørne på www.sarpsborg.com. Logg deg inn og velg deretter "Min eiendom" og til sist "Fakturahyppighet". Alle fakturaene har betalingsfrist 25. i hver måned.

Når du har endret fra 4 til 12 terminer, vil beløpet for første faktura du mottar etter dette avhenge av hvilken dato du endret. Den første fakturaen kan inkludere beløpet for 2 eller 3 måneder. Deretter vil du motta faktura for hver måned. Disse sendes ut forskuddsvis. Faktura for januar sendes ut i slutten av desember, og så videre.

NB: Fakturaen vil være stor i mars, også for de som deler opp i månedlige fakturaer.
Mars-fakturaen inneholder vannmåleroppgjøret, som foregår en gang i året. Vannmåleroppgjøret inneholder en avregning av forskuddsbetaling av A konto (antatt forbruk) og det faktiske forbruket ditt i fjor. Grunnlaget for ny A konto-innbetaling for det innværende året er basert på siste års målte forbruk.

Utsette eller dele opp fakturaer

Blir det så dyrt at du trenger hjelp? Fakturaen fra kommunen må betales, og betaler du ikke innen fristen blir kravet sendt til videre innfordring. Du kan imidlertid få hjelp dersom du har behov for å utsette eller dele opp fakturaen.

Send en epost til kommunale krav (kommunalekrav@sarpsborg.com) hvor du forklarer situasjonen. Husk å merke e-posten med fakturanummer og navn på fakturamottaker, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Eksempler på hva det vil koste

Gebyr for ulike boligtyper i dag, 2023
Type gebyr Enebolig (120 m2) uten vannmåler, med stipulert forbruk (200 m3) Enebolig med vannmåler og målt forbruk (150 m3) Firemannsbolig med vannmåler og målt forbruk (100 m3), felles pipe og avfallsbeholder Leilighet med felles vannmåler og gj.snittlig forbruk på 50 m3, nedgravd avfallsløsning
 Vanngebyr, fast  1580 1580   1580 1580
 Vanngebyr, variabelt  4330 3248 2165  1083 
 Vannmålergebyr   400     
 Avløpsgebyr, fast  2165  2165 2165  2165 
 Avløpsgebyr, variabelt  6600 4950  3300  1650 
 Renovasjonsgebyr, fast  2260  2260 2260  3850 
 Renovasjonsgebyr, variabelt  1175  1175 750   
 Feiegebyr  585  585 146   
 Sum  18 695  16 363 12 766  10 328 
 Økning fra året før  4975 4230  3332  2530 

 

Gebyr for ulike boligtyper i 2022
Type gebyr Enebolig (120 m2) uten vannmåler, med stipulert forbruk (200 m3) Enebolig med vannmåler og målt forbruk (150 m3) Firemannsbolig med vannmåler og målt forbruk (100 m3), felles pipe og avfallsbeholder Leilighet med felles vannmåler og gj.snittlig forbruk på 50 m3, nedgravd avfallsløsning
 Vanngebyr, fast  1090 1090  1090  1090 
 Vanngebyr, variabelt  2990  2243 1495  748 
 Vannmålergebyr    310 310   
 Avløpsgebyr, fast 1510  1510 1510  1510 
 Avløpsgebyr, variabelt  4600 3450  2300  1150 
 Renovasjonsgebyr, fast  1945  1945 1945  3300 
 Renovasjonsgebyr, variabelt  1010 1010   640  
 Feiegebyr  575 575  144   
 Sum 13 720  12 133  9434  7798 

Mer nyttig informasjon

Informasjon om fakturaer fra kommunen: https://www.sarpsborg.com/byen-og-kommunen/faktura-fra-kommunen/

Spørsmål og svar om kommunale avgifter: https://www.sarpsborg.com/byggesak-og-teknisk/sporsmal-og-svar-om-kommunale-avgifter/