Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nå kommer de kommunale avgiftene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nå kommer de kommunale avgiftene

Kommunale avgifter for mars 2021 sendes nå ut. Ettersom vannforbruket ditt for 2020 avregnes i denne fakturaen kan den være billigere eller dyrere enn de andre fakturaene i 2021.

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at avfallet ditt blir hentet, avløpet ditt blir renset og at du har rent vann i springen.

Dette står på regningen for kommunale avgifter

Sarpsborg kommune sender som standard ut regninger på kommunale avgifter fire ganger i året. Du kan velge å betale 12 ganger i året i stedet, det gjør du ved å logge inn i Min side eller ved å sende en mail til kommunale.gebyrer@sarpsborg.com.

Du kan også se hva du betaler i kommunale avgifter ved å logge inn i Min side.

Husk at fakturaen du mottar nå i mars kan være billigere eller dyrere enn de andre fakturaene i løpet av året. Årsaken til det er at du nå betaler for vannforbruket ditt forrige år. Gjennom hele året betaler du for et antatt forbruk av vann og avløp. Hvis du har brukt mindre enn dette forrige år vil denne fakturaen være billigere. Hvis du har brukt mer enn dette forrige år vil denne fakturaen være dyrere.

Dette betyr de ulike postene:

Fast gebyr renovasjon: Dette er et fast gebyr som alle boenheter må betale. Hvis du deler beholder med de andre i en tomannsbolig, må du uansett betale hele dette beløpet.

Avfallsbeholder: Vi har ulike størrelser man kan velge mellom. Ulik størrelse og ulik pris. Her vil det stå hvilken beholder du har, og hvor mye den koster. Les mer om de ulike størrelsene og prisene her.

Eiendomsskatt: Grunnlaget for denne er eiendomsskattetaksten på boligen din. Den står oppført i regningen. Deretter blir avgiften beregnet ut ifra årets sats. Les mer om eiendomsskatten her.

Feiegebyr: Alle som har et ildsted betaler et fast gebyr i året. Har du ikke ildsted, ta kontakt med Sarpsborg brann- og feievesen. Feiegebyret inkluderer betaling for boligtilsyn, som du får hvert fjerde år. Les mer om boligtilsyn og feiing her

Fast gebyr vann: Alle uansett om man har vannmåler eller ikke betaler et abonnementsgebyr. Les mer om vann og avløp her.
Vannmålergebyr: Alle som har vannmåler betaler en avgift i tillegg til fast gebyr for vann.

Akonto vann: Hvis du har vannmåler er dette avgift på det Sarpsborg kommune tror du kommer til å bruke. Dette blir avregnet året etter, og du får eventuelt tilbake dersom du har betalt for mye, eller får et ekstragebyr dersom du har betalt for lite.

Har du ikke vannmåler er dette den faste prisen du skal betale. Hvordan blir vannforbruket ditt beregnet når du ikke har vannmåler? Klikk her og se i "Priser vann og avløp".

Avregnet vann: Hvis du har vannmåler, står denne posten på regningen din i mars. Der står det hvor mye du faktisk har brukt i løpet av året. Denne summen blir trukket fra regningen dersom du har betalt for mye, eller føyd på regningen dersom du har betalt for lite.

Fast gebyr avløp: Alle betaler et fast abonnementsgebyr for avløpet. Les mer om vann og avløp her.

Akonto avløp: Det er dette som er beregnet at du kommer til å bruke.

Tilsynsgebyr: Dette er et gebyr som sendes til de som har septiktank. Kommunen utfører tilsyn av disse.

Slamtømming: De som har septiktank betaler dette gebyret for å tømme tanken. Les mer om slamtømming her.

Vann, avløp, renovasjon og feiing

Vann, avløp, renovasjon og feiing er tjenester som innbyggerne betaler selv gjennom kommunale avgifter. Sarpsborg har inntil de siste årene ligget betydelig under både sammenlignbare kommuner i landet og andre kommuner i Østfold. Det er ikke lagt inn særlige økninger i disse avgiftene for 2021.

Bakgrunnen for at gebyrene er økt de siste årene, er at det stadig blir dyrere å levere tjenestene for kommunen. Vi får stadig strengere krav til forsyningssikkerhet av vann, rensing av kloakk, og håndtering av avfall.

For å nå disse målene må vi investere, og da må gebyrene økes.

Her kan du lese mer om kommunale avgifter.

Eiendomsskatt

Sarpsborg kommune har ikke økt eiendomsskatten for 2021. Noen eiendommer vil nå få eiendomsskatt for første gang. Det gjelder nye bygg. Tidligere var det slik at nye bygg ikke betalte eiendomsskatt de tre første årene. Det unntaket er nå tatt bort. 

Du finner all informasjon, svar på ofte stilte spørsmål, og relevante opplysninger og dokumenter om eiendomsskatt her: www.sarpsborg.com/eiendomsskatt

Enkelt å betale regningene

Sarpsborg kommune vil at det skal være lett å betale de kommunale regningene. 

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger, som for eksempel kommunale avgifter. Dette er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger, og du slipper å tenke på papirfakturaer med forfallsdatoer og KID-nummer når avtalen(e) er opprettet.

Fordeler ved å benytte AvtaleGiro:
- Din konto blir automatisk belastet ved forfall – og da slipper du å betale fakturaen i banken/nettbanken
- Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften

Les mer her: https://www.sarpsborg.com/aktuelt/enkelt-a-betale-kommunale-regninger/

Digitale løsninger

Sarpsborg kommune tilbyr disse digitale betalingsløsningene;

eFaktura
eFaktura opprettes i nettbanken og sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Faktura via Vipps
Vipps eFaktura forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen.

Faktura i Digipost / eBoks
For å motta faktura på Digipost/eBoks må du ha opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse.