>Nå kommer de kommunale gebyrene og eiendomsskatteseddelen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nå kommer de kommunale gebyrene og eiendomsskatteseddelen

24.02.2022 av Ole Christian Foss

Kommunale gebyr for mars sendes nå ut. Ettersom vannforbruket ditt for fjoråret avregnes i denne fakturaen kan den være billigere eller dyrere enn de andre fakturaene du får i år. Husk at også eiendomsskatteseddel sendes ut i disse dager.

Som boligeier må du betale gebyr til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale gebyrene sikrer blant annet at avfallet ditt blir hentet, avløpet ditt blir renset og at du har rent vann i springen.

Dette står på regningen for kommunale gebyr

Sarpsborg kommune sender som standard ut regninger på kommunale gebyr fire ganger i året. Du kan velge å betale 12 ganger i året i stedet, det gjør du ved å logge inn i Min side eller ved å sende en mail til kommunale.gebyrer@sarpsborg.com.
Du kan også se hva du betaler i kommunale gebyr ved å logge inn i Min side.

Husk at fakturaen du mottar nå i mars kan være billigere eller dyrere enn de andre fakturaene i løpet av året. Årsaken til det er at du på mars-regningen betaler for det vannforbruket du faktisk hadde i fjor.

Gjennom hele året betaler du som boligeier for et antatt forbruk av vann og avløp. Viser det seg at du i løpet av et år har brukt mindre enn det som var antatt, vil du dermed få fratrekk og en lavere regning påfølgende år. Bruker du derimot mer enn antatt, vil det bli et påslag og en større regning.

Dette betyr de ulike postene

Fast gebyr renovasjon: Dette er et fast gebyr som alle boenheter må betale. Hvis du deler beholder med de andre i en tomannsbolig, må du uansett betale hele dette beløpet.

Renovasjon husholdning nedgravd: Dette er et fast gebyr knyttet til husholdninger med nedgravde containere.

Avfallsbeholder: Vi har ulike størrelser man kan velge mellom. Ulik størrelse og ulik pris. Her vil det stå hvilken beholder du har, og hvor mye den koster. Les mer om de ulike størrelsene og prisene her.
Husk at det ikke medfører økt renovasjonsgebyr å bytte til større beholder for papp/papir og/eller glass- og metallemballasje.

Eiendomsskatt: Grunnlaget for denne er eiendomsskattetaksten på boligen din. Den står oppført i regningen. Deretter blir avgiften beregnet ut ifra årets sats. Les mer om eiendomsskatten her.

Feiegebyr: Alle som har et ildsted betaler et fast gebyr i året. Har du ikke ildsted, ta kontakt med Sarpsborg brann- og feievesen. Feiegebyret inkluderer betaling for boligtilsyn, som du får hvert fjerde år. Les mer om boligtilsyn og feiing her

A konto vann i fjor – dette er et antatt forbruk vann som du forskuddsbetalte i løpet av fjoråret.

A konto avløp i fjor – dette er et antatt forbruk avløp som du forskuddsbetalte i løpet av fjoråret.

Forbruk vann i fjor – dette er hva du faktisk brukte av vann i løpet av fjoråret, der forbruket måles med vannmåler.

Forbruk avløp i fjor – dette er hva du faktisk brukte av avløp i løpet av fjoråret, der forbruket måles med vannmåler.

A konto vann i år – dette er et antatt forbruk vann som du forskuddsbetaler i løpet av inneværende år. Det antatte forbruket er basert på fjorårets forbruk, og er fordelt på valgt fakturahyppighet 4 eller 12 terminer.

A konto avløp i år – dette er et antatt forbruk avløp som du forskuddsbetaler i løpet av inneværende år. Det antatte forbruket er basert på fjorårets forbruk, og er fordelt på valgt fakturahyppighet 4 eller 12 terminer.

Fastgebyr vann – også kalt for abonnementsgebyr. Fastgebyr vann skal dekke en fast andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester.

Fastgebyr avløp – også kalt for abonnementsgebyr. Fastgebyr avløp skal dekke en fast andel av kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester.

Vannmålergebyr – Det er kommunen som er eier av vannmåleren du har i boligen, og dette gebyret er leieprisen som påløper når du har vannmåler montert i din bolig.

Les mer om vann og avløp her.

Hvordan blir vannforbruket ditt beregnet når du ikke har vannmåler? Klikk her og se i "Priser vann og avløp".


Tilsynsgebyr: Dette er et gebyr som sendes til de som har septiktank. Kommunen utfører tilsyn av disse.

Slamtømming: De som har septiktank betaler dette gebyret for å tømme tanken. Les mer om slamtømming her.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Sarpsborg kommune. Du finner all informasjon, svar på ofte stilte spørsmål, og relevante opplysninger og dokumenter om eiendomsskatt her: www.sarpsborg.com/eiendomsskatt

Faktura for eiendomsskatt er del av de øvrige kommunale avgiftene, og kommer derfor på regningen din.

Også eiendomsskatteseddelen for din eiendom sendes ut i disse dager. Denne skatteseddelen er ikke en faktura, men inneholder informasjon om eiendommen din, promillesats, bunnfradrag, takst, skattegrunnlag, og ny oppdatert eiendomsskatt.

Skatteseddelen sendes ut digitalt. Har du som privatperson ikke digital postkasse (Altinn, Digitpost osv) vil du motta skatteeddelen på brevpost noe senere. Les mer om digitale postkasser og hvordan du skaffer deg/sjekker om du har en her. OBS - næring vil kun motta digital post.

Enkelt å betale regningene

Sarpsborg kommune vil at det skal være lett å betale de kommunale regningene.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger, som for eksempel kommunale avgifter. Dette er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger, og du slipper å tenke på papirfakturaer med forfallsdatoer og KID-nummer når avtalen(e) er opprettet.

Fordeler ved å benytte AvtaleGiro:
- Din konto blir automatisk belastet ved forfall – og da slipper du å betale fakturaen i banken/nettbanken
- Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften.

Les mer her: https://www.sarpsborg.com/aktuelt/enkelt-a-betale-kommunale-regninger/

Digitale løsninger

Sarpsborg kommune tilbyr disse digitale betalingsløsningene;

eFaktura opprettes i nettbanken og sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Faktura via Vipps

Vipps eFaktura forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen.

For å motta faktura på Digipost/eBoks må du ha opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse