>Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - søk om midler nå

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - søk om midler nå

09.11.2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har 224 millioner kroner i barnefattigdomsmidler som skal fordeles. Søknadsfristen er 8. desember 2017.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppe

Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, samt deres familier når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Hvordan søke

Alle søknader sendes via Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig senest 15. november i søknadsportalen.

All informasjon om søknadskriterier, søknadsskjema og mer informasjon finner du på Bufdirs sider her.

Sarpsborg kommunes kontaktperson er rådgiver Siri Anette Larsen, i Enhet kompetanse kvalitet oppvekst. Hun kan kontaktes på epost: sal@sarpsborg.com eller på tlf. 915 76 151.