>Nav ønsker råd fra ungdommer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nav ønsker råd fra ungdommer

Publisert: 02.02.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

NAV Sarpsborg skal etablere et ungdomsråd og vil ha kontakt med ungdom mellom 18 og 30 år som er opptatt av utvikling av NAV sine tjenester.

Vil du være med å forbedre tjenestene for ungdom i NAV Sarpsborg eller kjenner noen som vil bidra?

Send e-post til nav.sarpsborg.ungdomsrad@nav.no.

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for ledergruppa i NAV Sarpsborg i saker som angår NAV sitt tilbud til aldersgruppen 18-30 år. Ungdomsrådet skal også være et forum for tilbakemelding fra innbyggere om erfaringer innenfor NAV Sarpsborg sitt ansvarsområde knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen. Rådet vil bestå av ca. 20 ungdommer.

Ungdomsrådet er frivillig og møter vil være på fritiden på NAV eller digitalt. Ungdommen får godtgjørelse (betaling) for møtetiden. Første møte planlegges i mars 2022.

Oppgaver for ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal fremme saker av betydning for tilbudet til ungdom. De skal gi innspill til ledergruppa på saker som angår tjenestetilbudet til ungdom og uttale seg i saker som ungdomsrådet finner relevante. NAV Sarpsborg skal flytte inn i nye lokaler i 2023, og vi vil blant annet utforme publikumsområdene i samarbeid med ungdomsrådet.

Videre skal ungdomsrådet bidra til utvikling og evaluering av brukerundersøkelser og bidra til å styrke arbeidet med bedring av tjenestene til ungdom.

Ungdomsrådets formål

  • Arbeide for gode, likeverdige og innbyggerorienterte tjenester for ungdom, uavhengig av kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.
  • Arbeide for at tjenestetilbudet i NAV Sarpsborg for ungdom har høy kvalitet og gir gode innbyggerforløp.
  • Bidra til god medvirkning fra innbyggere
  • Bidra til at innbyggerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene.
  • Bidra til å følge opp NAVs vedtatte strategi for om «bedre brukermøter»