Start Kari chatbot Spør meg

>Negative til Children´s International School

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Negative til Children´s International School

07.06.2018 av Eva Rekvin

Flertallet i formannskapet fulgte rådmannens innstilling, og vedtok at det ikke er ønskelig at Children´s International School (CIS) etablerer seg i Sarpsborg.

CIS har søkt om å få etablere seg i Sarpsborg med totalt 268 elevplasser på 1.-10.trinn. Det framgår av søknaden at oppstart er tenkt høsten 2019. CIS har tilsvarende skoler i Fredrikstad og Moss.

Flertallet sa nei til etablering

Det er Utdanningsdirektoratet som behandler søknaden og avgjør saken. Men direktoratet har også bedt Sarpsborg kommune om å komme med en uttalelse.

Rådmannen anbefaler at det i uttalelsen framgår at det ikke er ønskelig at Children´s International School etablerer seg i Sarpsborg.

Dette sluttet flertallet i formannskapet seg til (Ap og Sp).

Begrunnelsen

Konklusjonen i uttalelsen som nå blir sendt til Utdanningsdirektoratet er som følger:

«Sarpsborg kommune stiller seg negativ til at Childrens International School skal etablere seg i Sarpsborg.

Konklusjonen er basert på et synspunkt om at en sterk fellesskole er den beste måten å sikre at alle får lære seg å skrive, lese, regne og alle de andre viktige ferdighetene de trenger for å klare seg godt videre i livet. Opprettelse av relativt store private skoler kan føre til at kommunale skoler mister elever fra ressurssterke familier, noe som kan være negativt for læringsmiljø og elevgrupper.

Sarpsborg kommune legger særlig vekt på at kommunen helt nylig har investert i en ny barneskole i sentrumsområdet (Sandesundsveien skole). En god sentrumsskole er viktig i kommunens arbeid for å bedre levekårene i denne delen av Sarpsborg. For at dette skal lykkes er det avgjørende at det er mange elever ved skolen, og at den favner alle elever i sentrum.»

Se hele saksframlegget her.

Motsatt innstilling i utvalget

Mindretallet i formannskapet (H og Frp) stemte imidlertid for innstillingen fra Utvalg for kultur og oppvekst, der saken ble behandlet 29. mai.

Innstillingen fra utvalget lød som følger:  «Sarpsborg kommune stiller seg positive til etablering av Childrens International School i Sarpsborg.»

Se saksprotokoll fra Utvalg for kultur og oppvekst her.