Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Ny arealplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny arealplan

12.08.2020

Onsdag fikk politikerne i Sarpsborg presentert forslag til ny arealplan.

Ambisjonen med arealplanen er å skape rom for vekst og utvikling i Sarpsborg i framtida. Det skal være plass til å vokse, og en plass for alle. I dagens arealplan er det ikke rom for å bygge nok boliger til å dekke det framtidige behovet. Det er også for lite areal til de mest plasskrevende bedriftene. Den nye planen legger disse behovene til grunn for den overordna utviklingen av arealpolitikken fram mot 2033.

Mye går bra i Sarpsborg. Vi får flere innbyggere og arbeidsplasser. Kulturlivet blomstrer. Vi er godt rustet for framtida. Samtidig må vi være beredt på å ta ansvar for å få ned klimautslippene, vi må håndtere virkningene av langt flere eldre i befolkningen, på at staten vil redusere oljepengebruken og konsekvenser av koronapandemien. Arealpolitikken skal også utformes slik at Sarpsborg kan takle disse utfordringene.

Både folk og bedrifter trenger trygghet og forutsigbarhet. Arealplanen skal gi klare rammer for hvor det kan bygges, og hva som skal bygges. Det er vanskelige dilemmaer å veie behovet for nye boliger og næringstomter opp mot hensynet til jordvern, landskapshensyn, kulturminner og turområder. Arealplanen skal sørge for at det er plass til å leve. Plass til å leke, steder å finne ro, møteplasser for folk.

Mer forutsigbarhet

De siste årene har vi opplevd tilfeller av konfliktfylte fortettingsprosjekter. Fortetting er nødvendig hvis Sarpsborg skal ha plass til flere innbyggere. Det er mer bærekraftig å utnytte de eksisterende boligområdene enn å ta i bruk nye områder som i dag er dyrka mark eller frilufts- og rekreasjonsområder. Arealplanen gir klarere føringer for hvilke områder som det legges til rette for fortetting, og hvor det ikke skal fortettes enn de reglene vi har i dag. Det bør gi færre konflikter når alle vet hvilke rammer som gjelder.

Attraktiv for næringslivet

På samme måte som for boligbygging, skal arealplanen sikre egna arealer for bedrifter som vil utvikle seg eller etablere seg i Sarpsborg. Rett bedrift på rett sted betyr at planen legger opp til lokalisering utfra både bedriftens og samfunnets behov. Det er viktig å understreke at vi fortsatt skal ha plass til prosess- og verksindustriene, som har lange røtter i Sarpsborg. Arealplanen tydeliggjør at vi vil styrke byen med å legge de arbeidsplassintensive bedriftene til sentrum. I tillegg defineres tre bydelssentre som skal ha butikker og tjenester for sitt nærmiljø.

Du finner all informasjon om arealplanen på denne siden: www.sarpsborg.com/arealplan Der kan du også laste ned forslag til kart, bestemmelser og andre dokumenter.

NB. Dokumentene er fortsatt under utarbeidelse. Det betyr at det er publisert foreløpige versjoner hvor det kan bli gjort mindre justeringer. Endelige dokumenter vil foreligge 18. august.