>Ny folkehelseprofil for 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ny folkehelseprofil for 2017

17.02.2017

Befolkningsveksten er betydelig bedre, trivsel på skolen er god og drikkevannet godt. Det er konklusjonen på den nye folkehelseprofilen til Sarpsborg.

Folkeinstituttet har lagt fram ny folkehelseprofil for 2017. Folkehelseinstituttet leverer årlige folkehelseprofiler med utvalgte folkehelseindikatorer. Hensikten er å gjøre det enklere for kommunene å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker den. Temaområdene som presenteres spesielt, er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende tiltak som kan gjennomføres for å bedre folkehelsa.

Det er ingen store endringer fra i fjor. Endringer innen folkehelse tar tid før det slår ut, selv om det jobbes mye innen området. Det er noen nye indikatorer fra i fjor, valgdeltakelse er blant annet byttet ut med andel over 80 år fremskrevet. Indikatorene som er hentet fra Ungdata begynner å bli gamle tall for Sarpsborg sin del, da Ungdata gjennomføres for andre gang i disse dager i Sarpsborg.

Befolkningsveksten er betydelig bedre enn i fjor, ellers er Sarpsborg fortsatt meget gode på vaksinasjonsdekning, trivsel på skolen og har god drikkevannsforsyning.

Folkehelseprofilen for Sarpsborg legges ut slik at samarbeidspartnere i folkehelsearbeidet så som frivilligheten, næringslivet og befolkningen for øvrig får kunnskap som grunnlag for eventuelle innspill i folkehelsedebatten.

Folkehelseprofilen for Sarpsborg kan hentes her.