Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Ny folkehelseprofil for 2019

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny folkehelseprofil for 2019

22.02.2019

Elevene i ungdomsskolen trives bedre i Sarpsborg en ellers i landet og drikkevannet er fortsatt svært godt. Det er konklusjonen på den nye folkehelseprofilen til Sarpsborg.

Folkehelseprofilen viser de samme utfordringene som tidligere. Særlig urovekkende er andelen barn og unge som lever i lavinntektshusholdninger. Landsgjennomsnittet ligger på 9 %, mens Sarpsborg ligger på 15 %. Av den grunn har bystyret vedtatt at det skal utarbeides en handlingsplan for å motvirke barnefattigdom. Det er viktig å legge til rette for gode og rimelige fritidstilbud og møteplasser for barn og unge for å hindre at noen blir stående utenfor.

Bedre oversikt over helsetilstanden

Folkehelseinstituttet leverer årlige folkehelseprofiler med utvalgte folkehelseindikatorer. Trygghet og trivsel i oppveksten er tema for folkehelseprofilen 2019. Hensikten er å gjøre det enklere for kommunene å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker den. Temaområdene som presenteres spesielt er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende tiltak som kan gjennomføres for å bedre folkehelsa. Det kommer stadig nye indikatorer. Nytt i år for Sarpsborg sin del er indikatorer fra Ungdata-undersøkelsen. Disse var ikke med i profilen for 2018.

Folkehelseprofilen for Sarpsborg legges ut slik at samarbeidspartnere i folkehelsearbeidet så som frivilligheten, næringslivet og befolkningen for øvrig får kunnskap som grunnlag for eventuelle innspill i folkehelsedebatten.
Her finner du folkehelseprofilen for Sarpsborg 2019.

Kontaktperson er Marit Pedersen, rådgiver idrett og folkehelse. Tlf: 481 79 801