>Ny gang- og sykkelvei langs Vingulmorkveien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ny gang- og sykkelvei langs Vingulmorkveien

08.09.2017

Mandag 11. september starter byggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vingulmorkveien.

Prosjektet har blitt noe forsinket på grunn av samordning av kabelarbeider og forsinkelser på et privat byggeprosjekt. Det vil bli bygget en ny sammenhengende gang- og sykkelvei fra

Vogts vei og frem til Albert Moeskaus vei (Hunnskinnveien). Dette er en del av den planlagte ekspress-sykkelveien mellom Grålum og Sarpsborg sentrum.

Dette gjør vi

Det blir bygget en ny gang- og sykkelvei langs nordsiden av Vingulmorkveien fra Vogts vei og frem til Dekkmann der veien stopper i dag.

På strekningen fra Dekkmann og videre til Albert Moeskaus vei (Hunnskinnveien) er det ingen vei i dag. Her blir det bygget en ny sykkelbane med to felt i kombinasjon med et nytt fortau langs nordsiden av den prosjekterte Vingulmorkveien.

Hele prosjektet skal være ferdig i løpet av 2017. 

Kontaktpersoner

Byggherre (Sarpsborg kommune, Enhet kommunalteknikk):

Prosjektering: Arild O. Karlsen, tlf. 915 19 463

Byggeledelse: Øivind Brynildsen, tlf. 900 29 647  

Entreprenør (Veidekke Industri A/S):

Anleggsarbeider: Steinar Hermansen, tlf. 452 12 579