>Ny gang- og sykkelvei på Bede

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ny gang- og sykkelvei på Bede

05.07.2017

Innen midten av oktober skal vi ha fått bygget ny gang- og sykkelvei og utbedret kjøreveien på Bede mellom det tidligere smelteverket og Sikakrysset.

Arbeidene starter nå i juli og skal etter planen være ferdig i oktober.

Dette skal gjøres:

 • Ny gang- og sykkelvei mellom innkjørselen til det tidligere smelteverket og Sikakrysset (Nordbergveien). Dette er en videreføring av tidligere gang- og sykkelvei og fortausprosjekt i Navestadveien.
 • Kjøreveien vil bli utbedret samtidig. Det laveste punktet vil bli hevet cirka én meter over dagens veihøyde, og det høyeste punktet vil bli senket cirka én meter under dagens veihøyde. Det gjør vi for å bedre kjøre- og siktforholdene.
 • Det vil bli nødvendig med noe sprengningsarbeid på dagens topp-punkt i kjørebanen. Det skal starte i uke 32-33.
 • Flere master og kabler vil måtte flyttes før anleggsarbeidene igangsettes.

Generell informasjon:

 • Alle berørte naboer vil bli kontaktet av entreprenør, enten personlig eller ved informasjon i postkassene før anleggsarbeidene starter utenfor eiendommen.
 • Arbeidene skal kun utføres på kommunal grunn. Dersom det likevel skulle oppstå skader på privat grunn (gjerder, vegetasjon eller liknende), vil dette bli utbedret umiddelbart for entreprenørens eller kommunens regning.
 • Sarpsborg kommune tar intet ansvar for eventuelle beplantninger, gjerder, postkasser og liknende som er plassert på kommunal grunn. Entreprenøren vil imidlertid forsøke å flytte slikt så skånsomt som mulig.
 • Vegetasjon som vokser ut i kommunal grunn vil bli beskåret. Minste lovlige frihøyde er 2,50 m over fortau og 4,75 m over kjørevei.
 • Det vil i perioder kunne bli begrenset fremkommelighet. Navestadveien vil bli stengt for gjennomkjøring mellom smelteverket og Nordbergveien i perioder. Anleggsområdet vil bli tydelig skiltet og merket. Omkjøring eller innsnevring av veibanen vil alltid bli skiltet.
 • Anleggsarbeidene vil kunne medføre noe støy. Sprengningsarbeider kan medføre mindre rystelser.
 • Alle anleggssjåførene vil bli instruert om å holde lav fart og være svært forsiktige da vi er kjent med at det ferdes mange barn i området.
 • Anleggsarbeidene skal i utgangspunktet kun foregå på dagtid mandag til fredag. 

Når prosjektet er ferdigstilt vil det være sammenhengende gang- og sykkelvei eller fortau langs hele Navestadveien fra riksvei 111 til Haugeveien.

Prosjektet finansieres av Sarpsborg kommune med statlig tilskudd.

Kontaktpersoner:

Byggherre (Sarpsborg kommune, Enhet kommunalteknikk):

 • Prosjektering: Arild O. Karlsen, tlf. 91519463
 • Byggeledelse: Øivind Brynildsen, tlf. 90029647    

Entreprenør (Veidekke Industri A/S):

 • Anleggsarbeider: Steinar Hermansen, tlf. 45212579