>Ny samarbeidsavtale med Østfold Røde Kors

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny samarbeidsavtale med Østfold Røde Kors

Publisert: 20.01.2023

Sarpsborg kommune og Østfold Røde Kors inngår ny samarbeidsavtale om beredskap.

Kommunen har allerede hatt samarbeidsavtale med Østfold Røde Kors i en del år, og nå er det enighet om å signere en ny avtale. Hensikten med avtalen er å ha et avklart samarbeidforhold, for å kunne samarbeide på best mulig måte om beredskapsarbeidet til det beste for kommunens innbyggere.

Leder Elisabeth Due i Sarpsborg Røde Kors, Arnulf Hansen som er beredskapskoordinator, og Christian Mortensen leder av beredskapsutvalget i Sarpsborg og aksjonsleder for hjelpekorpsene i Østfold, har denne uka vært i møte med kommunen for å gjennomgå avtalen.

Oversikt over ressurser

Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal sikre at kommunene ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet, og beredskapsplanen skal også inneholde en oversikt over hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelig hos andre aktører. Samarbeidsavtaler er med på å sikre en felles forståelse av hva kommunen kan trenge av hjelp, og hva Østfold Røde Kors kan bistå med. 

Medlemmene i Østfold Røde Kors har kompetanse innen:

  • Førstehjelp/sanitet
  • Ettersøk og redningstjeneste innen barmark, skred og vann
  • Skogbrann
  • Ledelse og skadestedsorganisering
  • Samband
  • Evakuering og drift av evakuert- pårørendesenter
  • Transport
  • Psykososial førstehjelp
  • Registrering
  • Forpleining

Størst på frivillighet

Røde Kors er Norges største frivillige beredskapsorganisasjon, med 380 lokalforeninger og 300 hjelpekorps. I Østfold Røde Kors er det 15 lokalforeninger og 5 hjelpekorps. Samarbeidet med kommunen har fungert godt, og handler både om forebyggende innsats, bistand under uønskede hendelser, øvelser og opplæring.

Under pandemien har frivillige i Røde Kors blant annet hjulpet til med utdeling av tester til befolkningen.

Skogbranner, flom og skredhendelser de senere årene har vist hvor viktig samarbeidet mellom kommunene og frivillige organisasjoner som Røde Kors er. En samarbeidsavtale er derfor viktig for at kommunen får oversikt over frivillige ressurser som kan benyttes i planverk, scenariotrening, rask respons og handling ved kriser.