>Nysgjerrige på Sarpsborgs innovasjonssatsing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nysgjerrige på Sarpsborgs innovasjonssatsing

26.09.2018 av Ole Christian Foss

– Sarpsborg kommune er en moden kommune innen innovasjon. Det mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som denne uken besøkte kommunen i forbindelse med utarbeidelsen av en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Regjeringen ønsker å styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor. Målet er å videreutvikle en offentlig forvaltning med gode tjenester til innbyggere og brukere, god myndighetsutøvelse, bedre bruk av samfunnets ressurser og høy tillit.

– Departementet tok kontakt med oss og ba om å få komme på besøk for å diskutere innovasjon. Jeg mener det betyr at vi er gode på innovasjon, og at det er blitt lagt merke til av andre. Det synes jeg er inspirerende, sa innovasjonsrådgiver Frode Alne Bolin etter samtalen med departementet.

Ut for å snakke med folk

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om innovasjon tidlig i 2020. For regjeringen er det viktig at arbeidet med å utforme innovasjonspolitikken er involverende.

– Vi vil derfor legge opp til en samskapende prosess med alle relevante aktører. Vi skal ut og snakke med de som jobber med innovasjon i offentlig sektor, og kanskje noen av de som ikke gjør det, men som burde, sier Hanne-Cecilie Bjørka i KMD, som er prosjektleder for Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Et nysgjerrig departement

Arbeidet ble startet opp med en oppstartkonferanse i mars i år, og nå brukes tiden fram til nyttår på å utforske og forstå hvordan det oppleves å jobbe med innovasjon i offentlig sektor.

– Dette er for å få litt mer innsikt i hva som fungerer for og hos de som jobber med innovasjon i offentlig sektor. Få svar på hvor mulighetene ligger for å få til ennå mer innovasjon, og hvor problemene og hindringene eventuelt befinner seg, utdyper Bjørka.

– Det var en spennende samtale med et nysgjerrig departement. Hanne-Cecilie Bjørka og Adrian Paulsen, som også er med i prosjektgruppen som jobber med innovasjonsmeldingen, hadde gode spørsmål og var interesserte i å høre hva vi tenker rundt temaer som endring, innovasjonsledelse og verktøy for innovasjonsprosesser. De fikk også høre mye om Innovasjonsprogrammet vi har i Sarpsborg kommune, og hvordan vi jobber med å bygge innovasjonskultur i kommunen, sier Bolin.

Moden på innovasjon

Departementet har plukket ut flere aktører som de skal snakke med, og som befinner seg på hele skalaen hva angår innovasjonsarbeid.

– Sarpsborg har blitt plukket ut som en av de kommunene som representerer modenhet innen innovasjon, sier Bjørka.

– Mange kommuner har forskjellige forutsetninger, og det betyr at modenheten på innovasjon sprer seg litt ulikt. Noen har ressurser og kan dermed prøve prosjekter i større skala, mens andre har mindre ressurser men er flinke på samarbeid, sier Adrian Paulsen. Han mener at det også handler om å få spredning innen store og små kommuner, når de nå reiser rundt og gjennomfører disse utforskende samtalene.

– Departementet karakteriserer oss som modne på innovasjon, altså at vi er godt i gang og jobber systematisk og godt. Så vi er på ingen måte i mål, men vi har fått en bra start, påpeker innovasjonsrådgiver Bolin.
I forbindelse med utarbeidelsen av stortingsmeldingen vil det fremover også bli lagt opp til workshops og storsamlinger med flere involverte aktører, opplyser KMD.