>Nytt bibliotek i 2023

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nytt bibliotek i 2023

Publisert: 19.01.2022
Oppdatert: 06.12.2022

Nytt bibliotek i Sarpsborg sentrum skal stå klart i 2023. Tilbudet "Samling" vant konkurransen om det nye biblioteket som bygges ved siden av det eksisterende.

Formålsparagrafen i loven om folkebibliotek:

"Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem."

Et nytt bibliotek vil være et verktøy til å gi befolkningen tilgang til gode kulturelle opplevelser, riktig og mangfoldig informasjon slik at de selv blir i stand til å ta gode valg, gjøre seg opp egne meninger, få leseglede og innblikk. Det skal være et lokalt kraftsenter, en verdifull ressurs for lokalsamfunnet, og et sterkt og naturlig samlingspunkt.

Biblioteket inngår også i den tydelige byutviklingen med blant annet kraftige opprustinger av felles uteområder i parker og sentrumsgater.

Her finner du lenke til bibliotekene i Sarpsborg.

Har valgt løsning og entreprenør

Sarpsborg bibliotek bygges ut med et tilbygg på tomten midt i sentrum.

Tre tilbydere kjempet om å vinne konkurransen for det nye biblioteket. "Samling" er vinneren. Dette var kriteriene i konkurransen:

 • Funksjonalitet.
 • Arkitektoniske og bygningsmessige kvaliteter.
 • Bruk av tre.
 • Nettoareal.
 • Utnyttelse av eksisterende bibliotek.
 • Miljø og energi.
 • Pris.

Juryen var enstemmig i sitt valg og har denne begrunnelsen:

 • Den beste romlige opplevelsen når du kommer inn i bygget.
 • Den beste organiseringen av funksjoner i bygget, for både publikum og ansatte.
 • Tydelig og hensynsfull kobling til eksisterende bibliotek.
 • Flest gode formidlingsarealer i bygget, og mange ulike typer grupperom.
 • Den mest funksjonelle utformingen av den eksisterende kjelleretasjen, noe som hever kvaliteten på disse arealene til en ordinær etasje.
 • Det prosjektet som i størst grad har sannsynliggjort at de kan ivareta kravene som er stilt til energi og miljø.

Kommunen har inngått en prosjekteringskontrakt med NCC som skal bygger biblioteket. 

Skisser til nytt bibliotek

Her er noen skisser fra tilbudet som vant konkurransen. Klikk på bildet for bedre kvalitet.

Nytt bibliotek

Skisse til nytt bibliotek sett fra Sandesundveien.

Skisse til nytt bibliotek.

Skisse til nytt bibliotek med grupperom.

Skisse til nytt bibliotek med areal mellom mellom eksisterende og nytt bibliotek.

Skisse til nytt bibliotek med bruk av kjelleretasjen.

Dette er juryen som skal valgte en vinner av konkurransen.

Juryens mandat var å kåre en vinner. Juryens arbeid styres av «Lov om offentlige anskaffelser» og det som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Medlemmene i juryen visste ikke hvem som hadde levert hvilket tilbud før vi kom til forhandlingene.

Juryen består av:

 • Måns Davidson – Norske arkitekters landsforbund – leder.
 • Thomas Theodorsen - WSP Norge - sekretær/prosessleder. 
 • Odd Erling Henriksen - Sarpsborg kommune, prosjektleder.
 • Anne Gro Lamberg - Sarpsborg kommune.
 • Anette Kure – Sarpsborg kommune - fagressurs bibliotek.
 • Heidi Hovmoen - Viken fylkeskommune - fagressurs bibliotek.
 • Tanja Lie - Lie Øyen Arkitekter - fagressurs arkitektur.
 • Espen Pedersen - Lund+Slåtto Arkitekter - fagressurs arkitektur.
 • Ola Moa Gausen - WSP Norge - fagressurs energi og miljø.
 • Therese Thorbjørnsen - Arbeiderpartiet - observatør – saksordfører.
 • Simon Andreas Brännström - Fremskrittspartiet - observatør – opposisjon.

Det er kommunedirektør og politisk styre som bestemmer om kontrakt skal inngås eller ikke.

Signerte prosjekteringskontrakt med entreprenøren NCC.

Signering av kontrakt mellom Sarpsborg kommune og NCC. 

Politiske vedtak

Her finner du de politiske vedtakene med tilhørende dokumenter.

21 april 2022 - inngåelse av bygge- og anleggskontrakt

Inngåelse av bygge og anleggskontrakt. Vedtak i bystyret.

19. januar 2022 - detaljreguleringsplan i utvalg for plansaker.

Detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn. Sak 2/22.

13. februar 2020 - underveismelding.

Underveismelding i utvalg for kultur og oppvekst. (PDF)

19. mars 2019 - underveismelding

Underveismelding i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

16. mars 2018 - oppstartsnotat

Oppstartsnotat i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

Mulighetsstudie i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

Notat gjennomføringsmodell i utvalg for plan-, miljø- og teknikk. (PDF)

Argumenter for å bygge bibliotek

Bystyret har satt av penger og spart opp til hele biblioteket. Vi låner ingenting og det går ikke ut over driftsbudsjettet.

Det er også slik at for kommunen er bibliotek en lovpålagt oppgave. I 2019 hadde biblioteket i Sarpsborg 158 000 besøk.

Dagens bibliotek er et flott bygg. Nå er det sårt behov for restaurering og vedlikehold men vi trenger også en utvidelse fordi kapasiteten rett og slett er sprengt.

Vi bygger et bibliotek, men på mange måter også et samfunnshus for alle byens innbyggere - for barn og unge, for studenter, for lag og foreninger. Biblioteket er et sted for alle, ikke minst fordi det er et gratis tilbud.

Det nye biblioteket spiller også en viktig rolle for Sarpsborgs byutvikling, og bidrar til å skape en attraktiv by.