>Bilder, skisser og film av nytt bibliotek

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bilder, skisser og film av nytt bibliotek

Publisert: 19.01.2022 – Oppdatert: 09.01.2023

Nytt bibliotek i Sarpsborg sentrum skal stå klart i 2023. Tilbudet "Samling" vant konkurransen om det nye biblioteket som bygges ved siden av det eksisterende. Her er noen skisser fra tilbudet som vant konkurransen. Klikk på bildet for bedre kvalitet.

Les mer om nytt bibliotek her.

Se bilder fra byggeprosessen her

Arbeidet med nytt bibliotek startet i august 2022, og her kan du se bilder fra byggetomta underveis i byggingen.

 

Se skisser av hvordan det nye biblioteket vil bli her

Illustrasjon fra Rodeo arkitekter, Plus arkitektur og NCC

 

Skisse til nytt bibliotek sett fra Sandesundveien.

Skisse til nytt bibliotek.

Skisse til nytt bibliotek med grupperom.

Skisse til nytt bibliotek med areal mellom mellom eksisterende og nytt bibliotek.

Skisse til nytt bibliotek med bruk av kjelleretasjen.

Se film av hvordan det skal bli her:

Bystyret har satt av penger og spart opp til hele biblioteket. Vi låner ingenting og det går ikke ut over driftsbudsjettet.

Det er også slik at for kommunen er bibliotek en lovpålagt oppgave. I 2019 hadde biblioteket i Sarpsborg 158 000 besøk.

Dagens bibliotek er et flott bygg. Nå er det sårt behov for restaurering og vedlikehold men vi trenger også en utvidelse fordi kapasiteten rett og slett er sprengt.

Vi bygger et bibliotek, men på mange måter også et samfunnshus for alle byens innbyggere - for barn og unge, for studenter, for lag og foreninger. Biblioteket er et sted for alle, ikke minst fordi det er et gratis tilbud.

Det nye biblioteket spiller også en viktig rolle for Sarpsborgs byutvikling, og bidrar til å skape en attraktiv by.

"Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem."

Et nytt bibliotek vil være et verktøy til å gi befolkningen tilgang til gode kulturelle opplevelser, riktig og mangfoldig informasjon slik at de selv blir i stand til å ta gode valg, gjøre seg opp egne meninger, få leseglede og innblikk. Det skal være et lokalt kraftsenter, en verdifull ressurs for lokalsamfunnet, og et sterkt og naturlig samlingspunkt.

Biblioteket inngår også i den tydelige byutviklingen med blant annet kraftige opprustinger av felles uteområder i parker og sentrumsgater.

Her finner du lenke til bibliotekene i Sarpsborg.