>Storsatsing på digitalisering i kommunen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Storsatsing på digitalisering i kommunen

15.02.2018 av Ole Christian Foss

Med mål om å skape et kraftsenter for kommunens arbeid med digitalisering, innovasjon og utvikling, er det i Administrasjonsutvalget 15.februar vedtatt å etablere et nytt kommuneområde i Sarpsborg kommune; Kommuneområde digitalisering.

Endringen kommer på bakgrunn av to prosjekter som ble gjennomført i kommunen i 2017. Ett hvor man vurderte organiseringen av Enhet kommunikasjon og service, samt et prosjekt om digitalisering i Sarpsborg.

– Det er viktig å samle kompetansen og styrke innsatsen ved å ta i bruk ny teknologi og nye verktøy. Målet vårt er å effektivisere ressursbruken og gi innbyggerne enda bedre tjenester, sier rådmann Unni Skaar. Hun mener at et nytt kommuneområde både er framtidsrettet og hensiktsmessig.

Endringer

Kommuneområde digitalisering vil omfatte de funksjoner som i dag er lagt til Enhet kommunikasjon og service (eksempelvis informasjon, arkiv, IKT og servicetorg), men vil overføre politisk sekretariat til rådmannen.
Sekretariatet innehar en nøkkelfunksjon i skjæringspunktet mellom det politiske og det administrative miljøet og det er derfor ønskelig å løfte det høyere opp i organisasjonen.

Ressurser i tilknytning til «Smart kommune»-prosjektene, velferdsteknologi og innovasjon vil også bli vurdert lagt inn i det nye kommuneområdet.

Kommuneområde digitalisering etableres innenfor dagens økonomiske ramme.
Det er forventet at endringene i organiseringen vil føre til en mer effektiv ledelse og bedre utnyttelse av dagens personalressurser.

Seks kommuneområder

Når endringen er gjennomført vil Sarpsborg kommune bestå av seks kommuneområder:
oppvekst, teknisk, velferd, samfunn, organisasjon, og digitalisering.

Ny kommunesjef

Saken ble lagt fram for beslutning i Administrasjonsutvalget 15. februar., og ble her vedtatt mot Frp's ene stemme. Dermed vil det lyses ut ledig stilling som ny kommunesjef.