>Øker egenproduksjon av strøm

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Øker egenproduksjon av strøm

Publisert: 30.09.2022 – Oppdatert: 26.01.2023 av: Pål Nilsen

Sarpsborg kommune kan komme til å produsere egen strøm for over mange millioner kroner i årene framover. Blant annet er det et håp om at det nye renseanlegget blir selvforsynt på strøm.

De ekstremt høye strømprisene medfører veldig høye strømregninger også for Sarpsborg kommune. Det ligger an til en merkostnad på minimum 60 millioner kroner i 2022. Formannskapet har gitt aksept for kommunedirektørens foreslåtte tiltak for strømsparing, som skal endelig vedtas av bystyret 13. oktober.

Som nevnt i saksframlegget, har Sarpsborg kommune allerede gjort en betydelig innsats for å redusere strømforbruket, blant annet gjennom varmepumper, solcelleanlegg og kunstig intelligens som styrer varme og ventilasjon. I tillegg stiller kommunen vesentlig strengere krav til energieffektivitet i nye bygg. På 20 år er energiforbruket redusert fra 195 kW/h pr. år pr. kvadratmeter til 145 kW/h. Legger vi neste års budsjettpris til grunn (2,73 kr. pr. kW/h, inkl. nettleie), utgjør det en årlig besparelse på 41 millioner kroner.

Fortsetter satsingen

I årene framover blir det helt nødvendig å fortsette denne satsingen.

Allerede i dag produserer Sarpsborg kommune om lag 180.000 kW/h med strøm gjennom solcelleanlegg på kommunale bygg. Nye anlegg som er under bestilling, vil gi ytterligere 275.000 kW/h. Det er et potensiale for nye slike anlegg neste år, som kan gi nye 510.000 kW/h. Total egenproduksjon på strøm gjennom solceller, vil da kunne gi en årlig innsparing på over 2,6 millioner kroner.

Selvforsynt renseanlegg

Vann- og avløpsprosessene bruker mye energi. I 2020 kostet dette rundt 6 millioner kroner, og i fjor 8,5 millioner kroner. Økningen i strømprisene gjør at kostnaden i år kan komme opp i 22 millioner kroner, og for 2023 er dette ventet å stige enda mer.

Nye Alvim renseanlegg skal etter planen stå ferdig ved utgangen av 2026. Stein Solheim Olsen, som er virksomhetsleder vann og avløp, forteller at de håper det nye anlegget skal bli selvforsynt på strøm og kanskje også produsere energi for salg.

Det nye anlegget vil ha solcelleanlegg som skal kunne produsere 410.000 kW/h i året. I tillegg blir det et mikrokraftverk i forbindelse med utløpsledningen i Glomma som skal produsere 220.000 kW/h. Men det som virkelig monner er å bruke biogassen som utvikles i renseprosessen. Dette kan gi så mye som 2.100.000 kW/h med strøm. I tillegg til dette vil biogass kunne brukes til varmtvann til produksjon, tilsvarende 2.400.000 kW/h.

Tar vi utgangspunkt i neste års budsjettpris på strøm, vil Sarpsborg kommune kunne produsere strøm og varmtvann for 14 millioner kroner ved det nye renseanlegget.

Kan selge energi

-I tillegg til alt dette, kan vi, ved bruk av varmepumper, omdanne utløpsvannet til varme tilsvarende 3.700.000 kW/h. Vi trenger noe til egenproduksjon, men det aller meste av dette kan vi selge til andre. Det krever imidlertid at vi finner gode løsninger på å transportere varmen videre, forteller virksomhetsleder Stein Solheim Olsen.

Besparelsene som oppnås ved egenproduksjon av energi, vil komme innbyggerne til gode gjennom gebyrene for vann og avløp.