>Økt bevissthet rundt barneidrett og alkohol

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Økt bevissthet rundt barneidrett og alkohol

03.11.2016

Sarpsborg kommune er en AV-OG-TIL-kommune, og vi har et ekstra fokus på alkoholforebygging og holdningsskapende arbeid.

Derfor støtter vi opp om arbeidet med å øke bevisstheten i alle idrettslag om betydningen av en alkoholfri barneidrett. Norges Idrettsforbund og særforbundene innen fotball, håndball, svømming, dans, friidrett og kampsport er samarbeidsparter i dette tiltaket.

Se og bli sett

For at barn skal føle seg trygge og ivaretatt i idrettsmiljøet, trenger hvert enkelt av dem å bli sett. Trenere, ledere og foreldre tilknyttet idrettslag har et særdeles viktig ansvar i å sikre at barna opplever idretten som trygg gjennom måten de selv opptrer på. De er forbilder med stor påvirkningskraft. Det handler om å se – og å bli sett.

Nesten hvert tiende barn i Norge har minst én forelder som sliter med alkohol. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er.

Meld inn klubben din

I Norge er vi enige om at barneidretten bør være alkoholfri, men den er dessverre ikke alltid det. 

Alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL har utviklet verktøy for at idrettslag skal kunne ha gode diskusjoner om hvilke regler og retningslinjer som skal gjelde for alkoholbruk i klubben.

Ved å melde inn klubben får idrettslag tilgang på verktøy og informasjonsmateriell som kan danne grunnlaget for diskusjoner om: Hva er greit? Hva er ikke greit? Og hvordan vil vi egentlig ha det i vår klubb?

Som leder, trener eller forelder kan du ta ansvar ved å gå inn på seogblisett.no og enkelt registrere din klubb. Dere får deretter tilgang på nyttig materiell og kostnadsfrie verktøy. Alt er helt gratis.

Mer informasjon om AV-OG-TIL og idrett og alkohol finner du på www.avogtil.no og www.seogblisett.no.

Du kan lese mer om Sarpsborg kommune sitt arbeid med alkovett på denne siden.