Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Trening og arrangementer i kommunale haller

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Trening og arrangementer i kommunale haller

29.01.2021

Retningslinjene for trening og arrangementer i kommunale idrettsanlegg er nå oppdatert. Du finner dem her:

Retningslinjer - hele dokumentet:

Retningslinjer for bruk av kommunale innendørs idrettsanlegg (29.01.2020) - PDF

Viktig å huske på

Overordnet disse retningslinjene er «Forskrift om forebygging av koronasmitte, Sarpsborg kommune, Viken», vedtatt av formannskapet i Sarpsborg kommune 17.12.20.

Alle utøvere, trenere og andre involverte må forholde seg til Helsedirektoratets retningslinjer for smittevern og idrett

De forskjellige idrettene må også forholde seg til Norges idrettsforbunds koronavettregler og eget særforbunds koronavettregler. 

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Idrettslaget må gjennomføre en risikovurdering for sine aktiviteter - og hver treningsgruppe skal ha minimum en ansvarlig voksen som er smittevernsansvarlig. Les mer om risikovurdering og sjekkliste for organisert idrett her.

Trening

Dette er retningslinjene for trening:

 • Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan møte i hallen hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon.

 • Organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett er kun tillatt for barn og unge opp til og med 19 år.
  - For voksne og ungdom fra 20 år og oppover skal det ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett.
  - Forbudet gjelder ikke for individuelle treninger/aktiviteter der det kan holdes minst to (2) meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, slik at det ikke genereres nærkontakter.

 • I tillegg til punktene over så gjelder det fortsatt å holde avstand før og etter trening, men barn og unge (opp til t.o.m ungdomskolenivå) og toppidrettsutøvere har untak fra avstandskravene under tening/kamp når nærkontakt er nødvendig for normal utøvelse av idrettsaktiviteten.

 • Det skal masimalt være 20 personer i samme treningsgruppe.
  - Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten og de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.
  - Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen. Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.

 • Ved oppstart og avslutning av trening så er det viktig at utøvere/leder holder avstand fra andre personer og andre grupper. Leietagere/grupper er selv ansvarlig for å organisere dette. Man skal ikke oppholde seg i hallen lenger enn nødvendig. Treningen og opprydding av utstyr skal avsluttes 5 minutter før tildelt tid. Dette for at flere grupper ikke skal møtes.

 • Det forutsettes at leietager gjennomforører enkelt renhold av alle kontaktpunkter etter bruk, slik at det er klart til neste gruppe kommer. Dette vil eksempelvis være kontaktpunkter i garderober (dørhåndtak, dusj, vask, og toalett) og ellers i anlegget (dørhåndtak, brytere osv.). Leietagere/klubbene må utpeke egne personer som er ansvarlig for dette. Sarpsborg kommune setter ut microfiberkluter og rengjøringsmiddel ved hovedinngangen til anlegget.

 • Hver treningsgruppe må sørge for å ha tilstrekkelig med desinfiseringsmiddel til eget bruk ut i fra anbefalinger for den enkelte idrett (til bruk på hender, utstyr osv.).

 • Hver treningsgruppe skal føre oppmøteprotokoll for treningsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive smittesporing ved behov. Oppmøteprotokoll (navn og telefonnummer) må være tilgjengelig i 10 dager etter trening/arrangement.

 • Foresatte skal i utgangspunktet ikke være til stede inne i anlegget før, under eller etter trening. Dette for å begrense smitterisiko, trengsel, samt for å begrense krav til renhold etter hver gruppe. Hvis enkelte barn har spesielle behov for å ha foresatte til stede, kan dette fravikes etter avtale med trener/lagleder. Foresatte må da informeres om at de må oppholde seg på egnet sted og minst 1m fra andre barn enn sitt eget og andre personer for øvrig (trenere, andre foresatte, støtteapparat mv). Foresatte som må være tilstede på banen under trening, skal også regnes inn i gruppen på maksimalt 20 personer, og føres inn i oppmøteprotokollen.

Idrettsarrangementer

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs.

 

Saken og retningslinjene oppdateres med jevne mellomrom. Siste oppdatering skjedde 29.01.2021.