>Om Ukraina-krisen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Om Ukraina-krisen

Publisert: 03.03.2022
Oppdatert: 14.10.2022

Sarpsborg kommune har ikke iverksatt noen konkrete tiltak i forbindelse med Ukraina-krisen, men er godt forberedt på å ta imot flyktninger hvis kommunen blir anmodet om det.

Hjelp til Ukraina

Sarpsborg kommune mottar mange spørsmål fra innbyggere som ønsker å hjelpe det ukrainske folk. Det er satt i gang en rekke innsamlingsaksjoner til støtte for Ukraina og vi ber innbyggerne ta kontakt med initiativtakerne bak disse slik at hjelpen når fram dit den skal.

Flyktninger

Det er hundretusener av ukrainere på flukt og de første flyktningene har allerede ankommet Norge.

Alle flyktninger som kommer til Norge, blir registrert på mottak og fulgt opp av nasjonale myndigheter.

Sarpsborg kommune er forberedt på å ta imot flyktninger fra Ukraina hvis det kommer en anmodning fra nasjonale myndigheter. Kommunen disponerer ganske mange leiligheter som kan tas i bruk på kort varsel.

Utlendingsdirektoratet har egne sider for flyktninger fra Ukraina. 

Ikke økt trusselbilde

Regjeringen har ikke endret trusselbildet for Norge og befolkningen kan leve som normalt. 

På denne nettsiden får du informasjon om beredskapsarbeidet i Sarpsborg kommune. Her kan du blant annet lese om egenberedskap og tilfluktsrom. 

Snakk om det

Vi vet at mange er bekymret som følge av krigen i Ukraina. Utdanningsdirektoratet har gode råd om hvordan du snakker med barn og unge om kriser. 

Les om hjelpetilbudet ved Kompetansesenter rus og psykisk helse. 

På helsenorge finner du en samlet oversikt over hjelpetelefoner der du kan være anonym.