Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Oppvekstplanen er vedtatt

Innhold

Saksordfører for kommunedelplan oppvekst, Therese Thorbjørnsen (Ap), og kommunesjef for oppvekst, Kristia Svendsen.

Therese Thorbjørnsen (Ap) har vært saksordfører for oppvekstplanen. Kristia Svendsen er øverste leder for Kommuneområde oppvekst i Sarpsborg kommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Oppvekstplanen er vedtatt

15.11.2018 av Eva Rekvin

Sarpsborg kommune har nå fått en egen overordnet plan for oppvekst, barnehage, skole og SFO. Bystyret vedtok oppvekstplanen enstemmig 15. november 2018.

Her er planen

Se oppvekstplanen her: Kommunedelplan oppvekst 2018-2030 - PDF 

Planen gjelder alle barn i Sarpsborg, fra de starter i barnehage til de går ut av ungdomsskolen. Tilbudet som barna skal få i disse årene skal ha kvalitet og det skal være helhetlig - både faglig og sosialt. 

Kommunedelplanen gjelder for tolv år av gangen, og er et viktig verktøy for å sikre en enhetlig forståelse for planlegging og gjennomføring av tiltak innenfor oppvekstområdet. 

Planen har også en handlingsdel, som beskriver konkrete tiltak som skal gjennomføres de nærmeste fire årene.

Framtidens Sarpsborg

Det er bystyret som bestemte at det skulle utarbeides en ny plan for innholdet i skole og barnehage. Begrunnelsen er blant annet at mange samfunnsutfordringer henger sammen med utdanningsnivået i befolkningen. Utdanning har betydning både for arbeidsdeltakelse, helse og kommunens økonomiske bærekraft.

- Dette er etter min mening den viktigste planen vi vedtar i 2018. Dette handler om barn og unge, altså framtidens Sarpsborg, sier saksordfører for planen, Therese Thorbjørnsen (Ap).

Medvirkning

 Arbeidet med planen har pågått gjennom 2017 og 2018. Det har vært viktig for både politikere og administrasjon å ha en bred medvirkningsprosess i arbeidet med oppvekstplanen.

- Samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene i Sarpsborg har fått komme med sine innspill, vi har hatt arbeidsseminar for de ulike arbeidsgruppene i prosjektet – og ungdommens bystyre har lagt fram sine meninger, forteller Thorbjørnsen.

I tillegg har det kommet innspill fra innbyggere og andre. 

Mer om oppvekstplanen

Formålet med planarbeidet har vært å utarbeide en helhetlig oppvekstplan med tydelige innsatsområder. Planen vil være et viktig verktøy for å sikre en enhetlig forståelse for planlegging og gjennomføring av tiltak innenfor oppvekstområdet.

Oppvekstplanen skal sikre kvalitet i barnehage, skole og SFO.