Start Kari chatbot Spør meg

>I juni legges oppvekstplanen ut på høring

Innhold

Saksordfører for kommunedelplan oppvekst, Therese Thorbjørnsen (Ap), og kommunesjef for oppvekst, Kristia Svendsen.

Therese Thorbjørnsen (Ap) leder utvalg for kultur og oppvekst og er saksordfører i arbeidet med kommunedelplan for oppvekst. Kristia Svendsen er øverste leder for Kommuneområde oppvekst i Sarpsborg kommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I juni legges oppvekstplanen ut på høring

17.04.2018 av Eva Rekvin

Oppvekstplanen skal sikre kvalitet i barnehage, skole og SFO - samt i spesialpedagogikk og flerspråklig opplæring.

Sarpsborg har faktisk ikke hatt en felles kommunedelplan for oppvekstområdet tidligere. Men nå kommer den. I juni skal planen ut på høring, og høsten 2018 skal den til endelig behandling i bystyret.

- Nå får vi en plan som gjelder barnet fra det er ett år og starter i barnehagen, til det er 16 og går ut av grunnskolen. Tilbudet vi skal gi til barna i disse årene skal ha kvalitet og det skal være helhetlig - både faglig og sosialt, sier Kristia Svendsen, kommunesjef for oppvekst i Sarpsborg kommune.

- Den viktigste planen

Det er bystyret som har vedtatt at det skal utarbeides en ny plan for innholdet i skole og barnehage. Begrunnelsen er blant annet at mange samfunnsutfordringer henger sammen med utdanningsnivået i befolkningen. Utdanning har betydning både for arbeidsdeltakelse, helse og kommunens økonomiske bærekraft.

- Dette er etter min mening den viktigste planen vi kommer til å vedta i 2018. Dette handler om barn og unge, altså framtidens Sarpsborg, sier saksordfører for planen, Therese Thorbjørnsen (Ap).

Medvirkning

Det har vært viktig for både politikere og administrasjon å ha en bred medvirkningsprosess i arbeidet med oppvekstplanen.

- Samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene i Sarpsborg har fått komme med sine innspill, vi har hatt arbeidsseminar for de ulike arbeidsgruppene i prosjektet – og ungdommens bystyre har lagt fram sine meninger, forteller Thorbjørnsen.

I tillegg har det kommet innspill fra innbyggere og andre. 

I juni vil utkastet til oppvekstplanen bli lagt ut på høring. Da kan alle som mener noe om barnehage og skole i Sarpsborg komme med sine innspill.

Mer om oppvekstplanen

Kommunedelplan for oppvekst skal gjelde for 12 år om gangen, og skal derfor være et overordnet dokument. Men planens handlingsdel, som beskriver konkrete tiltak som skal gjennomføres, skal fornyes hvert fjerde år.

Planen skal være helhetlig og ha tydelige innsatsområder innen oppvekstområdet. Den skal også bygge opp under kommunens tidligere visjon «Sarpsborg – der barn og unge lykkes».

Overordnede målsettinger i kommunedelplanen skal bygge på nasjonale føringer. Planen skal også ta opp i seg tidligere vedtatte kommunale styringsdokumenter i Sarpsborg kommune.