>Oppvekstplanen behandles av bystyret i høst

Innhold

Saksordfører for kommunedelplan oppvekst, Therese Thorbjørnsen (Ap), og kommunesjef for oppvekst, Kristia Svendsen.

Therese Thorbjørnsen (Ap) leder utvalg for kultur og oppvekst og er saksordfører i arbeidet med kommunedelplan for oppvekst. Kristia Svendsen er øverste leder for Kommuneområde oppvekst i Sarpsborg kommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Oppvekstplanen behandles av bystyret i høst

03.09.2018 av Eva Rekvin

Oppvekstplanen skal sikre kvalitet i barnehage, skole og SFO. Arbeidet med planen har pågått gjennom 2017 og våren 2018. Denne høsten skal planen til endelig behandling i bystyret.

Her er utkastet til planen

Her ser du utkastet til Kommunedelplan oppvekst 2018-2030.

Høringsfrist 31. august

MERK: Fristen for å komme med innspill til planen var 31. august 2018. Dersom du har fått utsettelsesfrist, send innspillene:

Merk høringsinnspill: Saksnr. 16/08260.

- Den viktigste planen

- Nå får vi en plan som gjelder barnet fra det er ett år og starter i barnehagen, til det er 16 og går ut av grunnskolen. Tilbudet vi skal gi til barna i disse årene skal ha kvalitet og det skal være helhetlig - både faglig og sosialt, sier Kristia Svendsen, kommunesjef for oppvekst i Sarpsborg kommune.

Det er bystyret som har vedtatt at det skal utarbeides en ny plan for innholdet i skole og barnehage. Begrunnelsen er blant annet at mange samfunnsutfordringer henger sammen med utdanningsnivået i befolkningen. Utdanning har betydning både for arbeidsdeltakelse, helse og kommunens økonomiske bærekraft.

- Dette er etter min mening den viktigste planen vi kommer til å vedta i 2018. Dette handler om barn og unge, altså framtidens Sarpsborg, sier saksordfører for planen, Therese Thorbjørnsen (Ap).

Medvirkning

Det har vært viktig for både politikere og administrasjon å ha en bred medvirkningsprosess i arbeidet med oppvekstplanen.

- Samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene i Sarpsborg har fått komme med sine innspill, vi har hatt arbeidsseminar for de ulike arbeidsgruppene i prosjektet – og ungdommens bystyre har lagt fram sine meninger, forteller Thorbjørnsen.

I tillegg har det kommet innspill fra innbyggere og andre. 

Mer om oppvekstplanen

Kommunedelplan for oppvekst skal gjelde for tolv år om gangen, og skal derfor være et overordnet dokument. Men planens handlingsdel, som beskriver konkrete tiltak som skal gjennomføres, skal fornyes hvert fjerde år.

Formålet med planarbeidet har vært å utarbeide en helhetlig oppvekstplan med tydelige innsatsområder. Planen vil være et viktig verktøy for å sikre en enhetlig forståelse for planlegging og gjennomføring av tiltak innenfor oppvekstområdet.