>På tide å søke om spillemidler!

Innhold

Fotballspillere på benken

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


På tide å søke om spillemidler!

24.08.2018

1. oktober er frist for å søke om spillemidler. Husk at du også må søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Fristen for dette er 1. september.

Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019 (spillemidler)

Nye og fornyede søknader om tilskudd til ordinære idretts- og friluftsanlegg i Sarpsborg kommune kan nå fremmes. Søknader kan fremmes av idrettslag, aksjeselskaper, samvirkeforetak og andre sammenslutninger.

Det kan også søkes om tilskudd til anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bolig- eller oppholdsområder, primært beregnet for barn og ungdom i alderen 6-19. Søkere kan være idrettslag, skoler, velforeninger, borettslag etc. Det gis opp til 50% tilskudd av totalkostnadene som må være minst kr 50.000 kr. Maksimalt tilskudd pr. tiltak er kr 300.000.

En forutsetning for tildeling av spillemidler er at tiltakene er innarbeidet i handlingsprogrammet for kommunedelplan fysisk aktivitet.

Les mer om søknadsprosessen her. 

Frist for innsendelse av søknad om spillemidler er 1. oktober 2018.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

For å kunne få tildelt spillemidler til et idretts- eller nærmiljøanlegg, så er det et absolutt krav at anlegget har fått en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Dette er en godkjenning som blant annet skal sikre at anlegget er funksjonelt for idretten og aktiviteten som skal utøves. Det er Sarpsborg kommune som gjør godkjenningen som må foreligge før byggearbeidene starter.

Les mer om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning her. 

Frist for innsendelse til Sarpsborg kommune er 1. september 2018.

For mer informasjon og veiledning, kan du ta kontakt med Robin Braaten 480 90 228