>Pandemien over i ny fase

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Pandemien over i ny fase

14.02.2022

Etter at regjeringen lørdag morgen fjernet alle koronatiltak, er pandemien over i en ny fase. Kommunens tjenester opprettholdes denne uka, men vil sannsynligvis reduseres fra neste uke, i takt med at behovet blir mindre.

12. februar klokka 10 ble alle koronatiltak i Norge fjernet. Påbudene om å holde en meters avstand og bruk munnbind ble borte. Kravene om å teste seg ved symptomer og å være hjemme ved positiv test, ble endret til anbefalinger.

Færre henter tester

-De store lettelsene førte umiddelbart til mindre aktivitet på enkelte av kommunens tjenester. Det var særlig merkbart på antallet hurtigtester som ble hentet, forteller kommuneoverlege Torunn Søland.

I uke 4 ble det delt ut i gjennomsnitt 3503 hurtigtester hver dag på kommunens utleveringssted i Kulås. I uke 5 var dette tallet 3252 og gjennomsnittet for mandag-fredag forrige uke var 3280 tester. Allerede lørdag sank antallet til 1030 og søndag ble 500 hurtigtester hentet.

Redusert behov for tjenester

-Det vil ikke bli endringer verken på testsenter, hurtigteststasjon eller smittesporing denne uka. Vi antar imidlertid at de store lettelsene vil føre til at innbyggernes behov endrer seg og at det igjen kan bety endringer i tjenestene fra neste uke. Hva slags endringer vil bli avklart mot slutten av denne uka, sier teamleder Benedicte Braathe.

Kommuneoverlegen understreker at en gjenåpning alltid vil bære med seg en viss risiko og at det derfor fremdeles vil være behov for overvåkning slik at en uheldig utvikling eller nye varianter kan oppdages tidlig.

Usikre smittetall framover

Sarpsborg kommune fikk meldinger om 2338 smittetilfeller i forrige uke, noe som var en liten oppgang fra de to foregående ukene (2140 og 2130).

-De offisielle smittetallene vil etter all sannsynlighet også bli mindre presise i tiden framover. Barn og skoleelever anbefales ikke lenger å teste seg ved symptomer og det er nå kun en anbefaling, og ingen plikt for voksne å teste seg og melde fra til kommunen om positiv test. Vi regner derfor med at mørketallene blir større enn før, sier kommuneoverlege Torunn Søland.

Antallet koronapasienter på Sykehuset Østfold har økt noe den siste uken. 15 pasienter fra Sarpsborg ble innlagt forrige uke, og i dag mandag er åtte fortsatt ikke skrevet ut. Totalt er 35 pasienter innlagt med korona nå. Mange av disse har ikke korona som hovedårsak til innleggelsen.

Høyt sykefravær

Den høye smitten i samfunnet fører naturlig nok til at mange av kommunens ansatte også blir syke og må holde seg hjemme. Helsetjenestene er rammet av smitte blant både pasienter/brukere og ansatte. Det høye sykefraværet blant ansatte medfører driftsmessige utfordringer. Alle får et tilbud og nødvendig helsehjelp, men aktivitetsnivået er redusert flere steder. Legevakta melder om økt trafikk etter gjenåpningen, som kommer på toppen av et høyt fravær.

Innenfor oppvekst har sykefraværet ført til at noen barnehager har hatt behov for å redusere åpningstidene i korte perioder, mens skolene har klart å opprettholde et tilnærmet normalt tilbud.