>Parkeringsplasser på "Sirkustomta" - og 100 leiligheter ved kirken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Parkeringsplasser på "Sirkustomta" - og 100 leiligheter ved kirken

29.11.2017

Dette er noen av sakene som ble behandlet i utvalget for plan, miljø og teknikk onsdag 29. november.

Her finner du lenken til alle sakene med dokumentene som ble behandlet i det politiske møtet.

Parkeringsplasser på «Sirkustomta»

Grusplassen i Torsbekkdalen, godt kjent i Sarpsborg som «Sirkustomta», vil nå bli gjort om til asfaltert parkeringsplass. Det bestemte politikerne i utvalget for plan, miljø og teknikk onsdag 29. november. Der vil det bli oppmerkede plasser til cirka 125 biler og oppstillingsplasser for busser.

Etablering av denne langtidsparkeringen finansieres ved belønningsmidler fra staten gjennom Bypakke Nedre Glomma. Hensikten er å etablere gode parkeringsplasser for arbeidsreisende i utkanten av sentrumskjernen. Disse parkeringsplassene vil bli gratis eller få lav parkeringsavgift. Det er også tatt med i vurderingen at å legge til rette for at innbyggere kan parkere bilen her for så å gå til jobb, skole eller andre langvarige ærender i sentrum kan virke positivt på folkehelsen. Asfaltering av denne plassen vil gjøre at plassen ikke lenger vil egne seg som tomt for sirkus.

100 leiligheter ved kirken og rådhuset

Torsdag 14. desember skal bystyret endelig vedta om det skal bygges 100 leiligheter ved Sarpsborg kirke og Sarpsborg rådhus eller ikke. Rådmannen og politikerne i utvalget for plan, miljø og teknikk har sagt ja.

Det store eiendomsprosjektet omfatter hele kvartalet som er omkranset av Kirkegata mot nord, Glengsgata og Sarpsborg kirke mot vest, Jernbanegata mot øst, og Sarpsborg rådhus og Kulåsparken mot sør. Tomten er på cirka 7 mål og det legges til rette for cirka 100 boenheter i ulike høyder, samt noe næringsvirksomhet i bebyggelsens 1. etasje. I tillegg kommer leke- og oppholdsarealer utendørs. Parkering vil bli etablert med innkjøring fra Jernbanegata.

Byggingen er foreslått etablert i ulike høyder:

  • Mot sør (rådhuset/Kulåsgata): tre og fire etasjer
  • Mot øst (Jernbanegata) og vest (Glengsgata/Kirken): fire etasjer pluss en inntrukket toppetasje
  • Mot nord (Kirkegata) og hjørnene Glengsgata/Kirkegata og Jernbanegata/Kirkegata: fire etasjer pluss to inntrukne toppetasjer og fem etasjer pluss en inntrukket toppetasje.

Etter at planen var ute til offentlig ettersyn er det gjort flere endringer. Blant annet at bebyggelsen trekkes 2,5 meter lenger vekk fra kirken, og at arealet mellom bebyggelsen og Glengsgata skal være offentlig tilgjengelig. 

Utsatte dispensasjonssøknadene

Politikerne i utvalget for plan, miljø og teknikk utsatte de to dispensasjonssøknadene for St. Marie gate 107/109 og St. Marie gate 76 fordi de vil ha skikkelig befaring med alle parter til stede.

I St. Marie gate 107/109 ønsker utbygger å sette opp et tilbygg med blant annet heis og kontor/møterom. Det vil utseendemessig bryte markant med den eksisterende trehusbebyggelsen i høyde og utforming. Rådmannen vil gi dispensasjon og vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene.

I St. Marie gate 76 ønsker utbygger å ta i bruk det tidligere forretningslokalet til urmaker Walberg som en utvidet del av eksisterende serveringslokale der Pizzanini har drevet restaurant. Den nye delen tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Rådmannen vil gi dispensasjon under forutsetning at tilgjengeligheten i eksisterende serveringsdel utbedres.