>Pendlerparkeringen på Grålum er oppgradert

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Pendlerparkeringen på Grålum er oppgradert

20.12.2016

Mandag 19. desember åpnet den utvidede parkeringsplassen ved Lekevollkrysset i Sarpsborg med plass til dobbelt så mange biler som tidligere.

- Pendlerparkeringen på Grålum har nå plass til over 100 biler, sier Steven Skjekkeland, byggeleder i Statens vegvesen. - Det er også satt opp sykkelstativ ved busskurene, slik at pendlerne kan låse sykkelen før de setter seg på bussen, forteller han.

I tillegg er busslommene på hver side av E6 utvidet og universelt utformet for å sikre god tilgjengelighet for alle.

- Med oppgradert funksjonalitet og full belysning av plassen er dette blitt et bedre sted å parkere både biler og sykler, noe pendlerne forhåpentligvis vil sette pris på, sier Skjekkeland i Vegvesenet.

Klar til å tas i bruk Sperringene inn til pendlerparkeringen ble fjernet mandag ettermiddag av varaordfører Linda Engsmyr, sammen med byggeleder Skjekkeland fra Statens vegvesen og prosjektlederen for Bypakke Nedre Glomma, Gry Rustad Pettersen.

- Denne parkeringsplassen er mye brukt av de som pendler mellom Sarpsborg og Oslo. Det er veldig positivt at kapasiteten nå er doblet slik at det blir enda enklere å velge kollektivtransport, sier Linda Marie Engsmyr, varaordfører i Sarpsborg kommune.

- I Bypakke Nedre Glomma jobber vi for at det skal bli enklere å la bilen stå. For å redusere personbiltrafikken, må vi i større grad velge å sykle, gå eller ta bussen. Denne pendlerparkeringen er ett av virkemidlene for å nå målene våre, sier Gry Rustad Pettersen, prosjektleder i Bypakke Nedre Glomma.

Oppgraderingen av anlegget hadde byggestart i mai 2016, og er ferdigstilt til planlagt tid. Beplantning vil bli utført til våren. Dette er ett av flere kollektivtiltak i Bypakke Nedre Glomma. Statens vegvesen har vært byggherre, med Park & Anlegg AS som utførende entreprenør. Kontraktsummen er på rundt 4,9 millioner kroner.