>Pengedryss til kultur og idrett

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Pengedryss til kultur og idrett

Publisert: 23.11.2022

Utvalg for kultur og oppvekst har nå fordelt 533 000 kroner i investeringsmidler til kultur og idrettsformål, og 368 000 kroner til aktivitetstilskudd.

Et enstemmig utvalg for kultur og oppvekst gjorde tirsdag vedtak på 900 000 kroner til små og store tiltak til kultur, idrett og frivilligheten i Sarpsborg.

- Det er viktig at vi legger til rette for og bevilger disse pengene. En liten sum fra oss, vil bety mye for mange. Som for eksempel lysanlegg på Greåker, innkjøp av sikringsbåt for Sarpsborg seilforening og utendørs innebandybane for Greåker innebandyklubb for å nevne noe. Det er en fin måte der vi kan se samspillet mellom kommune og frivillige organisasjoner. Med støtte fra oss, kan det realiseres mye bra i Sarpsborg samfunnet. Det er et stort engasjement og mye aktivitet i lag og foreninger i kommunen vår, det ser vi på søknadene, sier utvalgsleder Therese Thorbjørnsen.

Investeringsmidler

Søker, tiltak, fordeling

 • Greåker idrettsforening (rehabilitering av lysanlegg): 50 000 kroner
 • Sarpsborg Roklubb (ny pumpekum og overvannshåndtering): 41 000 kroner
 • Sarpsborg seilforening (Innkjøp av ny sikringsbåt): 70 000 kroner
 • Hafslund idrettsforening (rehabilitering av lysanlegg): 150 000 kroner
 • Borgen idrettslag (diverse utsyr til Sandbakken og Mobakken): 30 000 kroner
 • FK Sparta Sarpsborg (miljøtiltak og utskiftning av lys): 60 000 kroner
 • Greåker innebandyklubb (etablering av utendørs innebandybane): 54 000 kroner
 • Sarpsborg Janitsjarkorps (oppgradering av foajeen i Janitsjarhuset): 41 000 kroner
 • Kurland Borettslag (oppgradert lekeplass og aktivitetssone): 37 000 kroner
 • Stiftelsen Fjordakademiet (innkjøp av fartøy): 0
 • Stiftelsen Fjordakademiet (ferdigstillelse av fartøy): 0
 • Kystlaget Ta Grep (ferdigstillelse av fartøy): 0

Total fordeling: 533 000 kroner

Aktivitetstilskudd

Det kom inn seks søknader til kommunen innen fristen for å søke aktivitetstilskudd i høst, og kommunedirektørens forslag om en fordeling av 368 000 kroner fikk full støtte av utvalg for kultur og oppvekst. Aktivitetstilskudd kan blant annet dekke: Honorarer, leieutgifter, innkjøp av utstyr relatert til aktiviteten, reiseutgifter, kurs og kompetansehevende tiltak og publiseringer (litteratur, musikk).

Ved tildeling av tilskudd skal det prioriteres åpne arrangementer, produksjoner og prosjekter. I vurdering av søknad vektlegges blant annet: Mangfold, barn og unge, nyskaping og klima- og miljøvern. Under punktet om mangfold skal også forstås tilrettelegging for personer med bistandsbehov.

Her er fordelingen:

• Sarpsborg jente- og guttekorps, rekrutteringstiltak: 30 000 kroner
• Diorama musikalteater, Shrek the musikal: 100 000 kroner
• Sarpsborg fotballklubb, forebyggende arbeid gjennom Aktive lokalsamfunn: 90 000 kroner
• Einar Film AS, TV-serien «Kids in crime»: 50 000 kroner
• Storedal kultursenter, 100 års jubileumsfeiring for Erling Stordahls fødsel: 50 000 kroner
• Skjeberg turnforening, treningstilbud/oppvisninger for barn og unge: 48 000 kroner

Prioritering av søknader om spillemidler

Årets spillemiddelsøknader har også vært oppe i Utvalg for kultur og oppvekst, og skal også behandles i formannskapet. Det har kommet inn totalt 18 søknader til ordinære anlegg med en total søknadssum på cirka 24 millioner kroner, og tre nærmiljøsøknader. Sistnevnte søkes det om tilskudd på i overkant av 1 100 000 kroner.

Kommunedirektøren anbefaler at de ordinære søknadene blir prioritert som vist
nedenfor. Bakgrunn for prioritet 1 til 10 er at søknadene er fornyede søknader fra i fjor som beholder sin plass i samme prioriterte rekkefølge. Unntaket er Sarpsborg kommunes egne søknader, nummer 7 og 10 som har byttet plass da tiltaket i Sarpsborghallen er ferdigstilt. Det er også byttet plass på Tune idrettslag sine søknader fra i fjor, da behovet for å rehabilitere lys på kunstgressbanen er større enn å bygge et nytt klubbhus.

Samlet søknadssum for de totalt 18 søknadene til ordinære anlegg er cirka 24 millioner kroner. I tillegg til dette fremmes det tre søknader til nærmiljøanlegg, der det samlet søkes om tilskudd på i overkant av 1 100 000 kroner.

Årets spillemiddelsøknader ordinære anlegg i prioritert rekkefølge:

1 Borgen idrettslag (rehabilitering av kunstgressbane): 1 150 000 kroner
2 Sarpsborg Fotballklubb Eiendom AS (rehabilitering av lysanlegg): 342 000 kroner
3 Tune idrettslag (rehabilitering av lysanlegg): 331 000 kroner
4 Sarpsborg kommune (rehabilitering av basseng): 2 300 000 kroner
5 Trøsken idrettslag (rehabilitering av snøproduksjonsanlegg): 1 150 000 kroner
6 Sarpsborg kommune (rehabilitering av idrettsdekke): 284 000 kroner
7 Sarpsborg kommune (rehabilitering av idrettsdekke og belysning i Sarpsborghallen): 716 000 kroner
8 Tune idrettslag (etablering av klubbhus): 5 951 000 kroner
9 Sarpsborg orienteringslag (rehabilitering av O-kart) 99 000 kroner
10 Sarpsborg kommune (rehabilitering av lysanlegg i Sarpsborgmarka): 1 747 000 kroner
11 Skjeberg golfklubb (rehabilitering av golfbane): 2 394 000 kroner
12 Skjeberg sportsklubb (rehabilitering av kunstgressbane): 1 684 000 kroner
13 Greåker idrettsforening (rehabilitering av lysanlegg): 167 000 kroner
14 Hafslund idrettsforening (etablering av lysanlegg): 526 000 kroner
15 Skjeberg sportsklubb (rehabilitering av lysanlegg): 139 000 kroner
16 Kjerringåsen alpinsenter AS (rehabilitering av nedfart/trasé): 1 150 000 kroner

17 Trøsken idrettslag (etablering av idrettshus): 2 300 000 kroner
18 Sarpsborg seilforening (rehabilitering av brygge): 383 000 kroner

Totalt: 22 813 000 kroner

 

Årets søknader til nærmiljøanlegg i prioritert rekkefølge:

1 Greåker innebandyklubb (bygging av innebandyrink): 261 000 kroner
2 Kjerringåsen alpinsenter AS (etablere alpinbakke, belysning og
snøproduksjon): 298 000 kroner
3 Viken fylkeskommune (bygging av utetreningspark med belysning): 600 000 kroner

Totalt: 1 159 000 kroner