Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Planlegger framtidens heldøgnsomsorg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planlegger framtidens heldøgnsomsorg

28.01.2019

Nå skal kommunen lage en plan om fremtidens heldøgnsomsorg, om hvordan utvikle en heldøgnsomsorg som tilfredsstiller dagens og fremtidens standard, og som er tilpasset brukernes behov.

Planen har fått navnet kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen og bygger videre på det som ble bestemt i kommunedelplan helse og omsorg 2017-2028 «Sammen om mestring og trygghet».

Planen vil ta for seg bygg og infrastruktur i heldøgnsomsorgen, og avklare hvilke behov og tiltak som må til for å sikre et tilstrekkelig heldøgns omsorgstilbud de neste 12 årene. Dette gjelder både rehabilitering og sanering av eksisterende sykehjem og bofellesskap, samt bygging av nye omsorgsbygg.

Til poltisk behandling 5. februar

Politikerne får nå planprogrammet til behandling i utvalg for velferd og folkehelse 5. februar og videre i formannskapet 14. februar. Planprogrammet legger rammer for det videre planarbeidet, samtidig er det en mulighet for berørte parter til tidlig å komme med uttalelser og forberede seg på en kommende planprosess.

Planprogrammet sendes ut på høring med høringsfrist 2. april 2019, og er planlagt vedtatt 9. mai 2019.

Se saksdokumentene her.

Mer om planen:

Alle, unge som eldre, skal ha et godt og trygt hjem, enten de bor i egen bolig, i ulike former for omsorgsboliger eller på sykehjem. Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det skal Sarpsborg kommune legge til rette for. Samtidig er det også en del som vil ha behov for en sykehjemsplass eller å bo i et heldøgns bemannet bofellesskap.

Da er det viktig at det finnes nok omsorgsplasser, og at plassene har tilfredsstillende standard. For å sikre et helhetlig arbeid med å utvikle en heldøgnsomsorg som tilfredsstiller dagens og fremtidens standard, og som er tilpasset innbyggernes behov, skal det utvikles en egen kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen.

Planen vil ta for seg bygg og infrastruktur i heldøgnsomsorgen, og avklare hvilke behov og tiltak som skal være førende for å sikre et tilstrekkelig heldøgns omsorgstilbud de neste 12 årene med føringer frem til 2040.