Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Politikerne ønsker helårs hytterenovasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Politikerne ønsker helårs hytterenovasjon

10.02.2021

Skal kommunen ha hytterenovasjon hele året og ikke bare i sommerhalvåret? Det skal bystyret bestemme 4. mars.

Saken ble behandlet i utvalg for miljø og teknikk 10. februar og fikk enstemmig vedtak. Formannskapet skal stemme over saken 25. mars, og til sist er det bystyret som bestemmer 15. april.

I dag er det slik at hytterenovasjon gjelder fra påske til og med høstferien. 61 containere er åpne i hytteområder nær kysten i denne perioden. Hytter som er plassert i nærheten av vei hvor renovasjonsbilen passerer hele året kan velge å delta i kommunens renovasjonsordning på lik linje med en ordinær husholdning. Det er i dag 2.445 hytter som betaler for hytterenovasjon.

Strøm, vann og avløp er blitt vanlig i hyttene de siste årene. Det fører til mer bruk over lengre perioder. Da øker også behovet for mer innsamling av avfall fra hyttene.

Slik kan ordningen bli

Hvis bystyret sier ja til helårs hytterenovasjon blir ordningen slik:

  • Den innføres fra januar 2022.
  • Renovasjonsgebyret øker fra dagens 1.300 kroner årlig med 250 kroner i tillegg til ordinær prisjustering.
  • Vinterstid vil 15 av de allerede 61 eksisterende containerne være åpne. Ved valg av punkter er det fremkommelighet for renovasjonsbil vinterstid som er avgjørende. Selv om containeren nærmest din hytte er vinterstengt, vil de 15 containerne være plassert slik at alle kjører forbi en slik plass.
  • I sommerhalvåret vil alle 61 containere være tilgjengelige.
  • De 15 stedene for helårs hytterenovasjon vil oppgraderes hvis det er plass. Da vil det, i tillegg til restavfall, bli tilbud om sortering av glass- og metallemballasje og papir.

Renovasjonsavgiften er betaling for selve renovasjonstilbudet. Den enkelte eiendom vil ikke nødvendigvis gjenspeile den faktiske bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt en eier eller bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller tar med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Det at eiendommen i en periode ikke benyttes, kan heller ikke påberopes som grunnlag for fritak fra plikten. Hytteeiere har på lik linje med husstandene i Sarpsborg tilgang til miljøstasjonen i Gatedalen.

Her vil containerne være plassert hele året

Oversikt over stedene med helårs hytterenovasjon av husholdningsavfall og containernummer. (Utvikling til flere avfallssorter i parentes.)

7. Grimsøy bro

16. Grimsøy – snuplass buss (Glass og metall, og papir)

20. Løkkevika - Rødkassa

21. Løkkevika – Bjørnlund (Glass og metall)

28. Høysand – Sandvika (Glass og metall, og papir)

30. Høysand – Høysand bad (Glass og metal, og papir)

36. Kvastebyen – Hauglund (Glass og metall)

38. Kvastebyen – Slettemyrveien

66. Ørebekk N – Revebukta (Glass og metall)

44. Ullerøy – Komperød N

47. Ullerøy - Værbaug

49. Ullerøy – Olseng (Glass og metall)

50. Ullerøy - Bukkholmveien (Glass og metall)

14. Ullerøy – Olseng Marina (Glass og metall, og papir)

55. Karlsøen (Glass og metall)