>Rammeavtale for helseforebyggende tjenester - naprapat

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rammeavtale for helseforebyggende tjenester - naprapat

30.10.2017

Sarpsborg kommune har nå lagt ut en åpen anbudskonkurranse som gjelder helseforebyggende tjenester - naprapat. Fristen for å levere tilbud er 29. november kl. 12.00.

Hensikten med tjenesten er å redusere arbeidsrelatert sykefravær blant ansatte i Sarpsborg kommune, gjennom forebyggende naprapattjenester.

Rammeavtalen vil gjelde for 2 år, med mulighet for forlengelse i 1 år + 1 år.

Interesserte kan melde seg på konkurransen og hente konkurransegrunnlaget her.

I følge NAV sin diagnosestatistikk fremkommer det at muskel- og skjelettlidelser er hyppigste medisinske årsak til sykefravær og uføreytelser. Sarpsborg kommune har gjennom flere år benyttet enkelte helsetjenester i sitt HMS-arbeid. Primært er dette tjenester som benyttes som et forebyggende tiltak, men kan også være knyttet opp til akuttsituasjoner, for eksempel yrkesskader eller andre helseplager relatert til arbeidssituasjon.

Sarpsborg kommune har i sitt IA-arbeid flere forebyggende tiltak som retter seg mot denne gruppen. Aktuelle naprapattjeneste er ment som et supplement til de tjenester som dekkes via HELFOs refusjonsordninger. Naprapattjenester benyttes hovedsakelig som et forebyggende tiltak inn mot enkeltmedarbeidere som er i behov for en vurdering, veiledning og eller behandling. I 2016 kjøpte Sarpsborg kommune slike tjenester for ca 630 000,- ekskl. MVA.

Det er vesentlig for å kunne benytte tilbudet, at medarbeider aktivt bidrar med å følge opp de tiltak som behandler anbefaler, og det er derfor aktuelt i flere tilfeller at behandler innkrever egenandel fra den enkelte medarbeider. Ved enkelte enheter kan det være ønske/ behov for at tjenesten blir utført på arbeidsplassen. Kommunen stiller da nødvendig rom til disposisjon. I disse tilfellene er det leverandør som skal besørge nødvendig behandlingsutstyr.

Interesserte leverandører kan melde seg på konkurransen i lenken i starten av denne artikkelen. Konkurransegrunnlaget ligger elektronisk tilgjengelig i kommunens konkurransegjennomføringsverktøy TendSign. Leverandører skal også levere sine tilbud via samme verktøy. Det er gratis å opprette brukerprofil i verktøyet, og ved man blir automatisk dirigert til verktøyet når påmeldingsknappen i kunngjøringen benyttes.