Start Kari chatbot Spør meg

>Reduserer ikke sykehjemsplasser – styrker de hjemmebaserte tjenestene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Reduserer ikke sykehjemsplasser – styrker de hjemmebaserte tjenestene

21.06.2018

Politikerne i bystyret vil styrke de hjemmebaserte tjenestene i omsorgssektoren, uten å redusere antall sykehjemsplasser.

Kommunens omsorgstjenester ligger an til et merforbruk på 20 millioner kroner i 2018. Det skyldes blant annet at flere hjemmeboende sarpinger trenger omsorgstjenester. Rådmannen har foreslått å tilpasse årets budsjett slik at det kan brukes mer penger enn planlagt på disse tjenestene, og delvis finansiere dette ved å avvikle åtte sykehjemsplasser.

Bruker fondsmidler

Bystyret er enige med rådmannen om at hjemmetjenestene må styrkes, men vil ikke redusere antall sykehjemsplasser. De vedtok isteden å flytte på penger som har vært satt av til å styrke kommunens fondsbeholdning. Slik sikrer bystyret fortsatt drift av sykehjemsplassene som var foreslått nedlagt.. Dette kom fram da bystyret behandlet en tilstandsrapport, som også kalles tertialrapport, for de fire første månedene av 2018.

Politikerne i bystyret støttet videre rådmannens forlag om å utsette planlagte tiltak som å utvide demensteamet med koordinator, og å opprette møteplasser for eldre. Det settes i gang flere tiltak for å få regnskapene i balanse når året er omme.

44 millioner i merforbruk

Tertialrapporten, som gir oversikt over økonomien i kommunen og prognosen for sluttresultatet, viser at Sarpsborg kommune ligger an til å bruke 44 millioner kroner mer enn budsjettert i år.

Det er kommuneområde velferd som ligger an til det største merforbruket, med 35 millioner kroner. Av dette er det største merforbruket i barnevernet (10 millioner) og omsorgstjenestene (20 millioner).

Barnevernet i Sarpsborg fikk ekstra overføringer i fjor, og de neste fire årene ønsker rådmannen å øke ressursene til barnevernet. Det var politikerne enige i.
– Flere trenger hjelp fra barnevernet, og sakene er mer alvorlige. Derfor må vi styrke barnevernet, har rådmannen forklart.

Tertialrapporten viser ellers at kommuneområdene samfunn og organisasjon har brukt som budsjettert, mens kommuneområde teknisk og oppvekst har brukt mer enn forventet.
For oppvekst er det et merforbruk på 6,1 millioner kroner, mens for teknisk er det 2,7 millioner kroner.